Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Teckna försäkringsavtal

BL000202 / Försäkringsanmälan - Företag med kollektivavtal

För att teckna försäkrings­avtal fyller du i en blankett och skickar in till Fora. Den här blanketten används av företag med kollektiv­avtal.

Obligatoriskt att teckna försäkrings­avtal

För att uppfylla villkoren i kollektiv­avtalet måste företaget teckna försäkrings­avtal genom Fora.

  • Företag som har kollektiv­avtal genom medlemskap i arbetsgivar­organisation måste teckna försäkrings­avtal när det finns anställda i företaget.
  • Företag som tecknat kollektivatal direkt med ett fackförbund (häng­avtal) måste vanligtvis teckna försäkrings­avtal oavsett om det finns anställda eller inte i företaget.

Så tecknas försäkringsvtalet

Företag som är medlem i arbetsgivarförbund

Företag som tecknat kollektiv­avtal direkt med fackförbund inom LO

Företag som tecknat kollektiv­avtal direkt med fackförbund utanför LO

Ladda ner blankett

  • Ladda ner blanketten och fyll i den. Skriv ut blanketten och skicka till den adress som står på blanketten.
Försäkringsanmälan - Företag med kollektivavtal - BL000202
Ladda ner (pdf)

Ideella föreningar, stiftelser och fonder

Toggle

Ideella föreningar, stiftelser och fonder som saknar uppgift om firmatecknare i officiella register, behöver styrka att den som undertecknar är behörig firmatecknare. Tillsammans med blanketten behöver ni skicka in: 

  • Protokoll från senaste årsmöte där styrelse valdes.
  • Protokoll från konstituerade styrelsemöte, där det framgår vem som är behörig firmatecknare.
  • Stadgar - om de innehåller information om firmateckningsrätt.

Blanketten och bilagorna skickas in per post till Fora, e-tjänsten kan inte användas när bilagor behöver bifogas. 

Försäkringar och villkor

Toggle

Försäkrings­avtalet
Försäkrings­avtalet börjar gälla från det datum som Fora tar emot försäkringsanmälan. Genom att signera anmälan tecknas ett bindande försäkrings­avtal. Om du ångrar dig behöver försäkrings­avtalet sägas upp. 

Villkor
För försäkrings­avtalet gäller villkoren för AFA-försäkringar, Omställnings­försäkring och Avtals­pension SAF-LO. 

Så skiljer du på arbetare, tjänstemän och företagare

Toggle

Så skiljer du på arbetare, tjänste­män och företagare

Genom försäkrings­avtalet med Fora omfattas arbetare av tjänste­­pensionen Avtals­pension SAF-LO och försäkringar vid bland annat sjukdom och föräldraledighet. Tjänste­män och företagare omfattas endast av Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA.