Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Premiebefrielseförsäkring

Den som inte har lön från sin arbetsgivare på grund av föräldraledighet eller sjukskrivning, kan ändå få pengar inbetalda till sin tjänste­pension Avtals­pension SAF-LO. 

Premiebefrielse­försäkringen tar över arbetsgivarens inbetalningar till Avtals­pension SAF-LO under den tid då den anställda får sjukpenning, sjuk-, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta samt föräldrapenning och graviditetspenning.

När Avtals­pension SAF-LO tecknas, tecknas automatiskt Premiebefrielse­försäkringen.

Premiebefrielse­försäkring

Gäller för

Börjar gälla

Ger ersättning vid

Kostnad

Ansökan om ersättning

Mer information

Försäkringsvillkor