Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Behörighet till Mina sidor

BL000185 / Anmälan huvudadministratör Mina sidor

Mina sidor är företagets egna sidor. Där finns e-tjänster för till exempel rapportering av löner och nyanställda arbetare. Det går också att se vad som ingår i försäkrings­avtalet samt företagets fakturor och saldon. Inloggning görs med e-legitimation.

För att få tillgång till Mina sidor behöver företaget anmäla en huvud­­administratör. Det görs genom att fylla i den här blanketten, eller via e-tjänst. Huvud­­administratören kan därefter lägga till flera administratörer via Mina sidor.

Huvud­­administratören och administratörer loggar in på Mina sidor med e-legitimation. 

Även personer utan svenskt personnummer kan anmälas som huvud­­administratör.

Det är i första hand företagets huvud­­administratör som får viktig information via e-post från Fora, så se till att alltid ha en huvud­­administratör med giltig e-postadress.

Innan du fyller i blanketten

Ensam firmatecknare kan anmäla huvud­­administratör via telefon

E-tjänst Anmäl huvud­­administratör

Företaget vill använda e-tjänstelegitimation

Huvud­­administratör saknar svenskt personnummer

Ladda ner blankett

Ladda ner blanketten och fyll i den (gärna på din dator). Skriv ut blanketten och skicka till den adress som står på blanketten.

Anmälan huvudadministratör Mina sidor - BL000185
Ladda ner (pdf)

Ideella föreningar, stiftelser och fonder

Toggle

Ideella föreningar, stiftelser och fonder som saknar uppgift om firmatecknare i officiella register, behöver styrka att den som undertecknar är behörig firmatecknare. Tillsammans med blanketten behöver ni skicka in: 

  • Protokoll från senaste årsmöte där styrelse valdes.
  • Protokoll från konstituerade styrelsemöte, där det framgår vem som är behörig firmatecknare.
  • Stadgar - om de innehåller information om firmateckningsrätt.

Blanketten och bilagorna skickas in per post till Fora, e-tjänsten kan inte användas när bilagor behöver bifogas. 

Huvudadministratörens ansvar

Toggle

Huvud­­administratören är ansvarig mot Fora för företagets användande av Mina sidor och för företagets administration av försäkrings­avtalet på Mina sidor.

Huvud­­administratören kan registrera fler administratörer, men är också ansvarig för att ta bort administratörer som inte längre ska ha behörighet till Mina sidor.

Det är i första hand företagets huvud­­administratör som får viktig information via e-post från Fora, så se till att alltid ha en huvud­­administratör med giltig e-postadress.

Om en huvud­­administratör tar bort sig själv måste en ny anmälas, via e-tjänst eller blankett.

Allmänna villkor för Mina sidor

Toggle

Så skaffar du e-legitimation

Toggle

Huvudadminstratör och adminstratörer behöver e-legitimation (Mobilt BankID, BankID, Telia eller E-tjänstelegitimation) för att kunna logga in på Mina sidor.

Mobilt BankID och BankID skaffar du enkelt genom att kontakta din bank.

Tekniska krav

Toggle

Rekommendation kring webbläsare

Vi rekommenderar att du använder någon av de webbläsare som är standard på marknaden, exempelvis från Microsoft, Google, Apple eller Mozilla.

Om du upplever några problem rekommenderar vi dig att uppgradera din webbläsare till en senare version.

Smarta telefoner och läsplattor

Fora.se och vissa e-tjänster är anpassade för smarta telefoner och läsplattor. Mina sidor generellt är ännu inte anpassat. Om en viss funktion är svår att utföra via telefon eller platta, så rekommenderar vi att du använder en dator.

Pdf-filer

Vi rekommenderar att du använder programmet Adobe Acrobat Reader för att läsa blanketter och broschyrer i pdf-format. Om du saknar programmet laddar du ner det gratis på Adobes webbplats. Följ instruktionerna och installera programmet. Efter att installationen är klar kan du återvända till Foras webbplats.

Frågor & svar

Vem kan vara huvud­­administratör?

Vilket ansvar har en huvud­­administratör?

Varför behöver vi en huvud­­administratör?

Kan vi ha flera huvud­­administratörer?

Hur ändrar vi huvud­­administratör?

Kan någon som inte arbetar på företaget vara registerad som huvud­­administratör eller administratör, exempelvis en redovisningskonsult?

Hur vet vi vem som är registrerad som huvud­­administratör eller administratör för vårt företag?

Jag är anmäld som huvud­­administratör men kan inte logga in. Varför?

Vår huvud­­administratör har slutat - hur lägger vi då till fler administratörer?

Vad är det för skillnad på en huvud­­administratör och en administratör?

Varför kan jag inte logga in på Mina sidor?