Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Information

Viktig information: Mina sidor kommer under perioden torsdagen den 7 mars kl 17.00 till tisdagen den 12 mars kl 08.00 vara stängda för en större, planerad driftssättning.
Det innebär att du som kund till exempel inte kan månadsrapportera eller använda andra e-tjänster under de här dagarna.

Teckna försäkringsavtal

E-tjänst

Försäkringarna och tjänste­­pensionen som ingår i försäkrings­avtalet ger de anställda ett omfattande försäkringsskydd som täcker de flesta situationer i arbetslivet, till exempel sjukdom, skada eller föräldraledighet. 

Använder du e-tjänsten blir försäkrings­avtalet klart så fort firmatecknare har signerat med BankID.

Försäkrings­avtalet tecknas för samtliga anställda, det går inte att teckna försäkringar för enskilda anställda.

Försäkrings­avtalet gäller för alla nuvarande och framtida anställda som får lön, oavsett anställnings­form.

Arbetare, tjänste­män och företagare omfattas av olika försäkringar.

Tjänstepension och försäkringar som ingår

Toggle

För arbetare innehåller försäkrings­avtalet ett omfattande försäkringsskydd inklusive tjänste­pension. Tjänste­män och företagare är försäkrade vid olyckor som inträffar i arbetet. Företagare kan teckna ytterligare försäkringar.

Så skiljer du på arbetare, tjänstemän och företagare

Toggle

Så skiljer du på arbetare, tjänste­män och företagare

Genom försäkrings­avtalet med Fora omfattas arbetare av tjänste­­pensionen Avtals­pension SAF-LO och försäkringar vid bland annat sjukdom och föräldraledighet. Tjänste­män och företagare omfattas endast av Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA.

Så mycket kostar försäkringsavtalet

Toggle

Vad kostnaden blir för försäkrings­avtalet beror på om de anställda är arbetare eller tjänste­män, och vad de har i lön. Kostnaden beräknas som en procentsats av lönerna.

Här kan du räkna ut en ungefärlig kostnad för försäkrings­avtalet.

Räkna ut den ungefärliga kostnaden

Bruttolön per månad för alla arbetare som fyllt 22 år:
kronor/månad
Bruttolön per månad för alla tjänste­män:
kronor/månad
Bruttolön per månad för alla arbetare som inte har fyllt 22 år:
kronor/månad

Försäkringsvillkor

Toggle

Försäkrings­avtalet
Försäkrings­avtalet börjar gälla från det datum som Fora tar emot försäkringsanmälan. Genom att signera anmälan tecknas ett bindande försäkrings­avtal. Om du ångrar dig behöver försäkrings­avtalet sägas upp. 

Villkor
För försäkrings­avtalet gäller villkoren för AFA-försäkringar, Omställnings­försäkring och Avtals­pension SAF-LO. 

E-tjänst - Teckna försäkrings­avtal

E-tjänsten är tillgänglig för företag som har organisationsnummer och firmatecknare i officiella register. Övriga företag tecknar försäkrings­avtal via blankett.* Du kan starta tjänsten utan att själv vara firmatecknare och sedan bjuda in firmatecknare att signera anmälan med BankID.

Tjänsten är öppen
Alla dagar: 00-24

Det här behöver du:

  • BankID för att starta tjänsten.
  • Total månadslön för tjänste­män.
  • E-postadress eller mobilnummer till firmatecknare som ska signera med BankID.
  • Säkerställa att din webbläsare tillåter pop-up-fönster.

* Vi jobbar på att göra e-tjänsten tillgänglig för alla, men i följande fall tecknas avtalet via blankett: