Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
 • Se företagets fakturor och saldon
 • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

För att få anställa en person med anställnings­stöd från Arbetsförmedlingen eller arbetstillstånd från Migrationsverket kan företaget behöva teckna försäkrings­avtal hos Fora.

Försäkrings­avtalet är ett färdigt paket av försäkringar som tecknas för alla på arbetsplatsen, inte bara den person ni anställer med anställnings­stöd eller arbetstillstånd.

Paketen ser olika ut beroende på om de anställda är arbetare eller tjänste­män. 

Har företaget redan ett försäkrings­avtal hos Fora behöver det inte tecknas något nytt försäkrings­avtal.

Om företaget har kollektiv­avtal är det bestämmelserna i det som avgör om försäkringarna ska tecknas hos Fora eller hos ett annat bolag.

Intyg om försäkrings­avtal

När Fora tagit emot ansökan om att teckna försäkrings­avtal handläggs ärendet. Därefter skickas en försäkringsbekräftelse per post som visar vilka försäkringar som ingår i försäkrings­avtalet och från vilket datum de gäller.

Det går också att skriva ut ett intyg från Mina sidor när Fora har registrerat försäkrings­avtalet. Intyget finns under Försäkrings­avtal > Försäkringar, där du väljer Skriv ut sidan.

För att kunna logga in på Mina sidor behöver företaget först registrera en huvud­­administratör.

Sammanhängande avtalsperiod är ett krav

Det är mycket viktigt att försäkrings­avtalet gäller under hela den tid som personen med anställnings­stöd eller arbetstillstånd är anställd på företaget. Blir det uppehåll i avtalsperioden kan det leda till att myndigheten omprövar sitt beslut om anställnings­stöd eller arbetstillstånd. 

Situationer som ger uppehåll i avtalsperioden:

 • Om företaget säger upp försäkrings­avtalet och sedan behöver teckna ett nytt försäkrings­avtal. 
 • Om företaget inte betalar en eller flera fakturor från Fora sägs försäkrings­avtalet upp och företaget behöver teckna ett nytt försäkrings­avtal.
 • Om företaget inte rapporterar slutliga löner för föregående år i januari sägs försäkrings­avtalet upp och företaget behöver teckna ett nytt försäkrings­avtal.

Så blir avtalsperioden sammanhängande:

 • Behåll försäkrings­avtalet under hela anställnings­perioden.
 • Rapportera löner varje månad.
 • Betala alla fakturor från Fora i tid.

Så blir avtalsperioden sammanhängande

 • Behåll försäkrings­avtalet under hela anställnings­perioden.
 • Rapportera löner varje månad.
 • Betala alla fakturor från Fora i tid.