Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Teckna försäkringsavtal

E-tjänst

Försäkringarna och tjänste­­pensionen som ingår i försäkrings­avtalet ger de anställda ett omfattande försäkringsskydd som täcker de flesta situationer i arbetslivet, till exempel sjukdom, skada eller föräldraledighet. 

Använder du e-tjänsten blir försäkrings­avtalet klart så fort firmatecknare har signerat med BankID.

Försäkrings­avtalet tecknas för samtliga anställda, det går inte att teckna försäkringar för enskilda anställda.

Försäkrings­avtalet gäller för alla nuvarande och framtida anställda som får lön, oavsett anställnings­form.

Arbetare, tjänste­män och ägare som räknas som företagare omfattas av olika försäkringar. Vilka försäkringar som ingår i försäkrings­avtalet skiljer sig också åt mellan företag med kollektiv­avtal och företag utan kollektiv­avtal.

Tjänstepension och försäkringar som ingår

Toggle

För arbetare innehåller försäkrings­avtalet ett omfattande försäkringsskydd inklusive tjänste­pension. Tjänste­män och företagare är försäkrade vid olyckor som inträffar i arbetet. Företagare kan teckna ytterligare försäkringar.

Så skiljer du på arbetare, tjänstemän och företagare

Toggle

Så skiljer du på arbetare, tjänste­män och företagare

Genom försäkrings­avtalet med Fora omfattas arbetare av tjänste­­pensionen Avtals­pension SAF-LO och försäkringar vid bland annat sjukdom och föräldraledighet. Tjänste­män och företagare omfattas endast av Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA.

Så mycket kostar försäkringsavtalet

Toggle

Vad kostnaden blir för försäkrings­avtalet beror på om de anställda är arbetare eller tjänste­män, och vad de har i lön. Kostnaden beräknas som en procentsats av lönerna.

Här kan du räkna ut en ungefärlig kostnad för försäkrings­avtalet.

Ungefärlig kostnad för företag utan kollektiv­avtal

Bruttolön per månad för alla arbetare som fyllt 22 år:
kronor/månad
Bruttolön per månad för alla tjänste­män:
kronor/månad
Bruttolön per månad för alla arbetare som inte har fyllt 22 år:
kronor/månad

Försäkringsvillkor

Toggle

Försäkrings­avtalet
Försäkrings­avtalet börjar gälla från det datum som Fora tar emot försäkringsanmälan. Genom att signera anmälan tecknas ett bindande försäkrings­avtal. Om du ångrar dig behöver försäkrings­avtalet sägas upp. 

Villkor
För försäkrings­avtalet gäller villkoren för AFA-försäkringar, Omställnings­försäkring och Avtals­pension SAF-LO. 

E-tjänst - Teckna försäkrings­avtal

E-tjänsten är tillgänglig för företag som har organisationsnummer och firmatecknare i officiella register. Övriga företag tecknar försäkrings­avtal via blankett.* Du kan starta tjänsten utan att själv vara firmatecknare och sedan bjuda in firmatecknare att signera anmälan med BankID.

Tjänsten är öppen
Alla dagar: 00-24

Det här behöver du:

  • BankID för att starta tjänsten.
  • Total månadslön för tjänste­män.
  • E-postadress eller mobilnummer till firmatecknare som ska signera med BankID.
  • Säkerställa att din webbläsare tillåter pop-up-fönster.

* Vi jobbar på att göra e-tjänsten tillgänglig för alla, men i följande fall tecknas avtalet via blankett: