Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Pension & försäkring

Försäkrings­avtalet som tecknas hos Fora är ett färdigt paket av kollektiv­avtalade försäkringar. Däremot ser paketen olika ut för arbetare, tjänste­män och företagare. Paketen ser även olika ut för olika typer av företag.

Det finns flera olika avtal om tjänste­pension. Vilket man tillhör beror på vilket område man jobbar inom och vilken arbetsgivare man har.

Arbetare som är anställda i privatägda företag med kollektiv­avtal har en tjänste­pension som heter Avtals­pension SAF-LO. Även arbetare på företag utan kollektiv­avtal kan ha Avtals­pension SAF-LO. Det är Svenskt Näringsliv och LO som kommit överens om den pensionen och hur den ska fungera.

Anställda börjar tjäna in pengar till Avtals­pension SAF-LO den månad de fyller 22 år. De fortsätter att tjäna in till tjänste­­pensionen under hela arbetslivet, fram till 65 år. För den som fortsätter jobba sedan de fyllt 65, betalas det inte några pengar (om inte den anställda och arbetsgivaren kommer överens om det)

Arbetsgivaren rapporterar till Fora en gång per år hur mycket de anställda tjänade förra året. Fora räknar sedan ut hur mycket pengar varje anställd ska få inbetald till sin Avtals­pension SAF-LO. Hur mycket som betalas in, beror helt enkelt på hur mycket man tjänat under året. Ju högre lön, desto större inbetalning.

Inbetalningar som görs till pensioner kallas pensions­premier. Den anställda väljer själv vilket pensions­bolag som ska ta hand om pensions­premierna och hur de ska förvaltas. 

I Avtals­pension SAF-LO finns också möjlighet att teckna återbetalnings­skydd och familje­skydd, som gör att de anhöriga kan få pengar vid dödsfall.

Läs mer om tjänste­pension & försäkringar

För att läsa mer om tjänste­pension, försäkringar och försäkrings­avtalet som tecknas hos Fora, går du till den typ av företag som du företräder.