Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Rapportera slutliga löner

information
Information med tidsbegränsad giltighet

Informationen berör den slutliga rapporteringen av 2023 års löner. För månads­rapportering, som startar i februari 2024, gäller annan information.
Läs mer om månads­rapportering

I januari varje år behöver Fora få uppgifter om de  slutliga lönerna för föregående år.

E-tjänsten för rapportering finns på Mina sidor. Den öppnar första vardagen i  januari klockan 07.00. Sista dag att rapportera är 31 januari.

Därför ska lönerna rapporteras

Fora behöver veta de anställdas löner för att kunna räkna ut hur mycket som ska betalas in till tjänste­­pensionen, samt för att kunna fakturera för försäkringarna.

Förbered rapporteringen

För att kunna rapportera de slutliga lönerna i januari, behöver du göra vissa förberedelser.

Genomför rapporteringen

Uppgifterna om löner och anställda rapporteras på Mina sidor i en e-tjänst med flera steg. 

Frågor & svar löne­­rapportering

Hur ska kompletterande pensions­premier rapporteras för de som omfattas av Bemannings­avtalet?

Varför behöver Fora löneuppgifterna från vårt företag?

Vad händer om vi inte rapporterar slutliga löner för 2023?

Varför tar Fora ut en förseningsavgift vid sen löne­­rapportering?

Vad ska ingå i lönesummorna?

Hur får jag ut en fil med löneuppgifter från lönesystemet?

Ska jag ta med arbetare som har fyllt 65 år i rapporteringen av löner?

Hur rapporterar jag arbetare som saknar personnummer?

Hur ska företagets ägare rapporteras?

Hur ska vd:s lön rapporteras?