Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Genomför rapporteringen

Uppgifterna om löner och anställda rapporteras på Mina sidor. Där kan huvudadministratör och administratörer logga in med e-legitimation. 

E-tjänsten för rapportering av slutliga löner är ett flöde med ett antal olika steg. På tjänstens startsida väljer du vilket avtal och år som ska rapporteras. Här finns även möjlighet att skriva ut en kvittens för tidigare genomförda rapporteringar. 

Rapportera på Mina sidor

Slutliga löner rapporteras på Mina sidor. Huvudadministratör och administratör har behörighet att logga in där.

Rapporteringens olika steg

Välj år

E-postadress och bolagsform

Tjänste­männens lönesummor

Uppgifter om arbetare

Lönesummor för kollektiv­avtalade avgifter

Kontrollera uppgifterna och bekräfta

Kvittens

Om det blir fel under rapporteringen

Toggle

Råkar du fylla i fel uppgifter i något steg kan du gå tillbaka och rätta uppgifterna medan du rapporterar. Om du upptäcker att något är fel direkt efter att du bekräftat rapporten går du in i rapporten via startsidan där du väljer ”Ändra”.

Du kan även korrigera rapporten senare om du upptäcker något fel, men har premierna hunnit föras över till pensions­bolagen kan du behöva kontakta Fora.

Rekommenderade webbläsare

Toggle

På Mina sidor fungerar de flesta webbläsare men för att vara säker på att tjänsterna ska fungera bra är vår rekommendation att du använder den senaste versionen av någon av följande webbläsare:

  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Apple Safari

Om du använder Internet Explorer 11 behöver du aktivera kompatibilitetsläget innan du loggar in för att kunna använda Mina sidor fullt ut.

För e-tjänsterna på Mina sidor (exempelvis löne­­rapportering) rekommenderar vi att du använder en dator eftersom tjänsterna inte är anpassade för mobiltelefon eller läsplatta.

Frågor & svar

Försvinner de uppgifter jag har hunnit registrera om jag tar en paus i rapporteringen?

Hur rapporterar jag arbetare som saknar personnummer?

Hur får jag ut en fil med löneuppgifter från lönesystemet?

Vi har av misstag rapporterat in en arbetare över 65 år. Kan vi ta bort personen ur lönerapporten?

Vi har justerat löner i gamla löne­rapporter, får vi en faktura på det?