Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Uppdatera preliminära löner för tjänstemän

Fakturorna som avser tjänste­männens försäkringar baseras på preliminära lönesummor, alltså de löner som företaget räknar med att betala ut under året.

Görs det förändringar på företaget som påverkar tjänste­männens lönesummor är det bra att uppdatera de preliminära lönerna. Då blir fakturorna så korrekta som möjligt.
  • Om företaget säger upp tjänste­män, kommer den preliminära lönesumma som kostnaden beräknas på att vara för hög och företaget betalar för mycket till Fora under året.
  • Om företaget anställer många tjänste­män, eller får stora löneökningar av andra orsaker, kommer den preliminära lönesumman att vara för låg och företaget betalar för lite till Fora under året.
I januari ska de slutliga (faktiskt utbetalda) lönerna för tjänste­männen rapporteras. Därefter räknar Fora ut den slutliga kostnaden för försäkrings­avtalet för föregående år, och den stäms av mot vad företaget redan har fakturerats.
 
Från och med 2024 ska arbetarnas löner rapporteras varje månad. Det innebär att du som arbetsgivare får månadsfakturor med den verkliga kostnaden istället för en preliminär kostnad. Därför ska arbetarnas löner inte uppdateras i e-tjänsten för preliminära löner.

Så här får Fora fram preliminära löner

Toggle

Så här får Fora fram preliminära löner

Kund sedan tidigare: De slutliga löner som rapporteras in i januari räknas upp med en viss procent. På så sätt får Fora fram preliminära löner för innevarande år. För 2024 är det 4 procent för tjänste­män i privat sektor och 3 procent för anställda i kommun- och regionsektorerna.

Ny kund i år: Preliminära löner lämnades på försäkringsanmälan när företaget tecknade försäkrings­avtal. 

Uppdatera på Mina sidor

Toggle

De preliminära lönerna uppdateras i en särskild tjänst på Mina sidor. Det är de totala lönesummorna för tjänste­männen som kan uppdateras under året, inte enskilda personers löner.

Det är möjligt att uppdatera preliminära löner fram till mitten av november. Observera att de slutliga lönerna alltid behöver rapporteras i januari, även om ni uppdaterar de preliminära lönerna under året.

Om företaget säger upp alla anställda

Toggle

Skulle företaget säga upp alla anställda under året ska lönesummorna inte ändras till noll kronor, utan till den summa som företaget totalt kommer att betala ut i lön under året.

Räntevillkor för redan gjorda inbetalningar

Toggle

Räntevillkor för redan gjorda inbetalningar

Efter rapporteringen av slutliga löner i januari görs en årsavräkning - de premier och avgifter som företaget betalat in under föregående år stäms av mot den faktiska kostnaden. Detta justeras på fakturan i februari. Ni kan då få tillbaka pengar för föregående år, eller behöva betala in mer.

  • Har företaget betalat för mycket pengar till Fora, är räntan på de pengar som betalas tillbaka noll procent.
  • Har företaget betalat för lite under året och ska betala in mer till Fora, läggs det på en ränta på beloppet som är referensräntan + 2 procentenheter.