Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Information

Viktig information: Mina sidor kommer under perioden torsdagen den 7 mars kl 17.00 till tisdagen den 12 mars kl 08.00 vara stängda för en större, planerad driftssättning.
Det innebär att du som kund till exempel inte kan månadsrapportera eller använda andra e-tjänster under de här dagarna.

Vid dödsfall

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, och efterlevandeskydd i Avtalspension SAF-LO

Om du dör kan familjen få ekonomisk ersättning genom olika efterlevandeskydd.

Engångsbelopp till familjen

Toggle

Om du dör kan dina efterlevande få ett engångsbelopp från en försäkring som heter Tjänstegruppliv­försäkring, TGL.F

Försäkringen består av tre delar:

  • Grundbelopp - storleken beror bland annat på den avlidnas ålder och arbetstid, vilka anhöriga som efterlämnas och barnens ålder.
  • Barnbelopp - storleken bestäms av din arbetstid och barnens ålder.
  • Begravningshjälp - ett fast belopp till dödsboet.

Vad som betalas ut, och hur mycket, bestäms av åldern vid dödsfallet, vilka anhöriga som efterlämnas, barnens ålder och arbetstiden.

Tjänstegruppliv­försäkring, TGL

Gäller för

Börjar gälla

Ger ersättning vid

Kostnad

Ansökan om ersättning

Mer information

Försäkringsvillkor

Efterlevandeskydd i Avtalspension SAF-LO

Toggle

Har du tecknat Avtals­pension SAF-LO finns det två efterlevandeskydd som du kan ansöka om: återbetalnings­skydd och familje­skydd.

Återbetalnings­skydd innebär att de pengar som en anställd tjänat in till Avtals­pension SAF-LO betalas ut till de efterlevande.

Familje­skydd är en liv­försäkring som betalas ut om den försäkrade dör innan hen fyllt 65 år. Kostnaden för familje­skydd tas från de pengar du som arbetsgivare betalar in till Avtals­pension SAF-LO, och gör därför att tjänste­­pensionen blir lägre.

Återbetalnings­skydd kan tecknas när du börjar tjäna in pengar till Avtals­pension SAF-LO. Familje­skydd kan tecknas från 23 års ålder.

Försäkringarna tecknas hos Fora

Vill du teckna återbetalnings­skydd eller familje­skydd, gör du det hos Fora.