Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Välja pensionsbolag
 • Se vilket eller vilka pensionsbolag du har
 • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
 • Flytta ditt pensionskapital
 • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO

Familjeskydd - en livförsäkring

Genom Avtals­pension SAF-LO kan du teckna en försäkring som heter familje­skydd. Kostnaden för försäkringen tas från de pengar som betalas in till din Avtals­pension SAF-LO. 

Dör du innan utgången av det år du fyller 65 år får din familj (förmånstagare) ersättning från familje­skyddet. Du bestämmer själv hur stor ersättning som ska betalas ut och i hur många år. Familje­skydd kan tecknas när du har fyllt 22 år och om du ännu inte har fyllt 65 år. Försäkringen upphör det år du fyller 65 år.

Förmånstagare till familje­skyddet är make/maka, registrerad partner, sambo eller barn. Är du ensamstående och inte har barn ska du inte teckna familje­skydd, eftersom det då inte finns någon förmånstagare som kan få ersättningen från försäkringen.

Kostnaden för familje­skydd varierar mellan ett par hundra kronor till flera tusen kronor per år. Ju högre ersättningsnivå och ju fler utbetalningsår du väljer, desto mer kostar familje­skyddet. Kostnaden ökar också i takt med att du blir äldre.

Din egen tjänste­pension blir lägre om du har familje­skydd, eftersom kostnaden för försäkringen tas från de pengar som betalas in till din Avtals­pension SAF-LO.

Så mycket får familjen

Toggle

Ersättningen från familje­skyddet betalas ut månadsvis till dina förmånstagare. Det dras skatt på de pengar som betalas ut.

Du kan välja ersättningsnivå på 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp – så mycket pengar får din familj per år om du dör i förtid. 

Du väljer utbetalningstid på 5, 10, 15 eller 20 år.

Familje­skydd betalas inte ut efter att du skulle ha fyllt 70 år. Är du till exempel 58 år när du ansöker om familje­skydd kan du välja högst 10 års utbetalningstid.

Familje­skyddet upphör den 31 december det år du fyller 65 år.

Så mycket får familjen

Välj det antal prisbasbelopp du vill ska betalas ut till din familj så ser du ersättningen per månad. Kom i håg att familje­skydd minskar din egen tjänste­pension!

1 prisbasbelopp =
57 300 kronor/år (2024)

Dina förmånstagare

Toggle

Förmånstagare är i första hand är det make/maka/registrerad partner/sambo, i andra hand dina barn. Det är till dem ersättning betalas ut när du dör. 

Du kan ändra den generella ordningen på förmånstagare, genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. Du kan till exempel ändra ordningen så att det är dina barn som i första hand som står som förmånstagare, i andra hand din partner. Det är också möjligt att dela lika med mellan barn och partner. Du kan också ange att ersättningen från försäkringen ska vara enskild egendom.

Vill du ändra ordningen på dina förmånstagare, eller skriva in namngivna personer, gör du det genom att fylla i en särskild blankett och skicka in den till Fora.

Det är alltid det senast inskickade förmånstagarförordnandet som gäller.

Kostnad för familjeskydd

Toggle

Kostnaden för familje­skydd varierar mellan ett par hundra kronor till flera tusen kronor per år. Ju högre erättningsnivå och ju fler utbetalningsår du väljer, desto mer kostar familje­skyddet. Kostnaden ökar också i takt med att du blir äldre.

Du kan välja ersättningsnivå på 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp – så mycket pengar får din familj per år om du dör i förtid. Ju fler prisbasbelopp, desto dyrare blir familje­skyddet.

Du väljer utbetalningstid på 5, 10, 15 eller 20 år. Ju längre utbetalningstid, desto dyrare blir familjskyddet.

Din ålder påverkar också kostnaden. Ju äldre du är, desto dyrare blir familje­skyddet.

Kostnaden för familje­skyddet tas från de pengar som årligen betalas in till din Avtals­pension SAF-LO. Därför minskar dina egna utbetalningar från tjänste­­pensionen om du har familje­skydd.

Skulle de pengar som årligen betalas in till din Avtals­pension SAF-LO inte täcka kostnaden för familje­skyddet, säger Fora upp familje­skyddet.

Så påverkar familjeskydd din egen pension

Toggle

Kostnaden för familje­skyddet tas från de pengar som årligen betalas in till din tjänste­pension. Därför minskar din egen pension om du har familje­skydd. Hur mycket mindre som betalas in till din tjänste­pension beror på vilken ersättningsnivå du tecknar för familje­skyddet och i hur många år det ska betalas ut till din familj. Ju högre ersättningsnivå och längre utbetalningstid, desto mer betalar du för skyddet.

Om din familj behöver en liv­försäkring bör du jämföra kostnaden för familje­skydd med kostnaden för en privat liv­försäkring och även väga in värdet av ersättningen från din tjänstegruppliv­försäkring, TGL.

Så påverkas din tjänste­pension

Hos Konsumenternas.se finns en räknesnurra som visar hur din tjänste­pension påverkas om du tecknar familje­skydd. 

Hälsodeklaration

Toggle

När du ansöker om familje­skydd måste du fylla i en hälsodeklaration. Då svarar du på några frågor om din hälsa och berättar om eventuella sjukdomar, skador, mediciner och behandlingar. Syftet är att avgöra om du kan teckna familje­skydd. Uppfyller du inte hälsovillkoren för försäkringen beviljas du inte familje­skydd.

Det finns ett tillfälle då du inte behöver fylla i hälsodeklaration för att teckna familje­skydd:

 • När du ansluts till Avtals­pension SAF-LO – antingen genom att du fyller 22 år, eller genom att du får en anställning på en arbetsplats som omfattas av Avtals­pension SAF-LO - har du en månad på dig att teckna familje­skydd utan hälsodeklaration.

Har du en sjukdom som gör att du inte får teckna en privat liv­försäkring kan det då vara ett bra alternativ att teckna familje­skydd.

Se vilket skydd som passar dig

Toggle

Behovet av återbetalnings­skydd och familje­skydd ser olika ut för olika människor, och vid olika tidpunkter i livet. Här kan du se exempel på hur några personer har gjort i olika situationer.

Eva, 27 år

Singel, inga barn
 • Återbetalnings­skydd
 • Familje­skydd

Erik, 30 år

Partner, inga barn
 • Återbetalnings­skydd
 • Familje­skydd

Lotta, 38 år

Partner, små barn
 • Återbetalnings­skydd
 • Familje­skydd

Anders, 48 år

Partner, tonårsbarn
 • Återbetalnings­skydd
 • Familje­skydd

Eivor, 59 år

Partner, vuxna barn
 • Återbetalnings­skydd
 • Familje­skydd

E-tjänst Pensions­val

I e-tjänsten Pensions­val på Mina sidor gör du ditt val av pensions­bolag, återbetalnings­skydd och familje­skydd. 

Frågor & svar

Hur vet jag om jag har familje­skydd?

Vad kostar familje­skydd?

Varför behöver jag lämna hälsodeklaration?

Vad är skillnaden mellan familje­skydd och återbetalnings­skydd?