Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Välja pensionsförvaltare
 • Se vilken pensionsförvaltare du har
 • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
 • Flytta ditt pensionskapital
 • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO
Du är på Privat
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Aktuellt

Dags att göra ditt pensionsval

10 februari 2023

Just nu gör Fora ett stort brevutskick till alla nyanställda arbetare och till dig som fyllt 22 år. I brevet informerar vi om att du nu börjar tjäna in pengar till din tjänstepension Avtalspension SAF-LO.

Lediga jobb

Lediga jobb

Vi befinner oss på en spännande förändringsresa. Målet är ett modernare Fora som alltid utgår från kundernas behov. Följ med oss på resan! Vi söker just nu...

Kundservice

I Foras kundservicesektioner hittar du bland annat:

 • Blanketter och instruktioner
 • Situationsguider och frågor & svar
 • Kontaktvägar till Fora

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Familjeskydd - en livförsäkring

Genom Avtalspension SAF-LO kan du teckna en livförsäkring som heter familjeskydd. Kostnaden för försäkringen tas från de pengar som betalas in till din Avtalspension SAF-LO. 

Dör du innan utgången av det år du fyller 65 år får din familj (förmånstagare) ersättning från familjeskyddet. Du bestämmer själv hur stor ersättning som ska betalas ut och i hur många år. Familjeskydd kan tecknas när du har fyllt 22 år och om du ännu inte har fyllt 65 år. Försäkringen upphör det år du fyller 65 år.

Förmånstagare till familjeskyddet är make/maka, registrerad partner, sambo eller barn. Är du ensamstående och inte har barn ska du inte teckna familjeskydd, eftersom det då inte finns någon förmånstagare som kan få ersättningen från försäkringen.

Kostnaden för familjeskydd varierar mellan ett par hundra kronor till flera tusen kronor per år. Ju högre ersättningsnivå och ju fler utbetalningsår du väljer, desto mer kostar familjeskyddet. Kostnaden ökar också i takt med att du blir äldre.

Din egen tjänstepension blir lägre om du har familjeskydd, eftersom kostnaden för försäkringen tas från de pengar som betalas in till din Avtalspension SAF-LO.

Så mycket får familjen

Toggle

Ersättningen från familjeskyddet betalas ut månadsvis till dina förmånstagare. Det dras skatt på de pengar som betalas ut.

Du kan välja ersättningsnivå på 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp – så mycket pengar får din familj per år om du dör i förtid. 

Du väljer utbetalningstid på 5, 10, 15 eller 20 år.

Familjeskydd betalas inte ut efter att du skulle ha fyllt 70 år. Är du till exempel 58 år när du ansöker om familjeskydd kan du välja högst 10 års utbetalningstid.

Familjeskyddet upphör den 31 december det år du fyller 65 år.

Så mycket får familjen

Välj det antal prisbasbelopp du vill ska betalas ut till din familj så ser du ersättningen per månad. Kom i håg att familjeskydd minskar din egen tjänstepension!

1 prisbasbelopp =
52 500 kronor/år (2023)

Dina förmånstagare

Toggle

Förmånstagare är i första hand är det make/maka/registrerad partner/sambo, i andra hand dina barn. Det är till dem ersättning betalas ut när du dör. 

Du kan ändra den generella ordningen på förmånstagare, genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. Du kan till exempel ändra ordningen så att det är dina barn som i första hand som står som förmånstagare, i andra hand din partner. Det är också möjligt att dela lika med mellan barn och partner. Du kan också ange att ersättningen från försäkringen ska vara enskild egendom.

Vill du ändra ordningen på dina förmånstagare, eller skriva in namngivna personer, gör du det genom att fylla i en särskild blankett och skicka in den till Fora.

Det är alltid det senast inskickade förmånstagarförordnandet som gäller.

Kostnad för familjeskydd

Toggle

Kostnaden för familjeskydd varierar mellan ett par hundra kronor till flera tusen kronor per år. Ju högre erättningsnivå och ju fler utbetalningsår du väljer, desto mer kostar familjeskyddet. Kostnaden ökar också i takt med att du blir äldre.

Du kan välja ersättningsnivå på 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp – så mycket pengar får din familj per år om du dör i förtid. Ju fler prisbasbelopp, desto dyrare blir familjeskyddet.

Du väljer utbetalningstid på 5, 10, 15 eller 20 år. Ju längre utbetalningstid, desto dyrare blir familjskyddet.

Din ålder påverkar också kostnaden. Ju äldre du är, desto dyrare blir familjeskyddet.

Kostnaden för familjeskyddet tas från de pengar som årligen betalas in till din Avtalspension SAF-LO. Därför minskar dina egna utbetalningar från tjänstepensionen om du har familjeskydd.

Skulle de pengar som årligen betalas in till din Avtalspension SAF-LO inte täcka kostnaden för familjeskyddet, säger Fora upp familjeskyddet.

Så påverkar familjeskydd din egen pension

Toggle

Kostnaden för familjeskyddet tas från de pengar som årligen betalas in till din tjänstepension. Därför minskar din egen pension om du har familjeskydd. Hur mycket mindre som betalas in till din tjänstepension beror på vilken ersättningsnivå du tecknar för familjeskyddet och i hur många år det ska betalas ut till din familj. Ju högre ersättningsnivå och längre utbetalningstid, desto mer betalar du för skyddet.

Om din familj behöver en livförsäkring bör du jämföra kostnaden för familjeskydd med kostnaden för en privat livförsäkring och även väga in värdet av ersättningen från din tjänstegrupplivförsäkring, TGL.

Så påverkas din tjänstepension

Hos Konsumenternas.se finns en räknesnurra som visar hur din tjänstepension påverkas om du tecknar familjeskydd. 

Hälsodeklaration

Toggle

När du ansöker om familjeskydd måste du fylla i en hälsodeklaration. Då svarar du på några frågor om din hälsa och berättar om eventuella sjukdomar, skador, mediciner och behandlingar. Syftet är att avgöra om du kan teckna familjeskydd. Uppfyller du inte hälsovillkoren för försäkringen beviljas du inte familjeskydd.

Det finns ett tillfälle då du inte behöver fylla i hälsodeklaration för att teckna familjeskydd:

 • När du ansluts till Avtalspension SAF-LO – antingen genom att du fyller 22 år, eller genom att du får en anställning på en arbetsplats som omfattas av Avtalspension SAF-LO - har du en månad på dig att teckna familjeskydd utan hälsodeklaration.

Har du en sjukdom som gör att du inte får teckna en privat livförsäkring kan det då vara ett bra alternativ att teckna familjeskydd.

Se vilket skydd som passar dig

Toggle

Behovet av återbetalningsskydd och familjeskydd ser olika ut för olika människor, och vid olika tidpunkter i livet. Här kan du se exempel på hur några personer har gjort i olika situationer.

Eva, 27 år

Singel, inga barn
 • Återbetalningsskydd
 • Familjeskydd

Erik, 30 år

Partner, inga barn
 • Återbetalningsskydd
 • Familjeskydd

Lotta, 38 år

Partner, små barn
 • Återbetalningsskydd
 • Familjeskydd

Anders, 48 år

Partner, tonårsbarn
 • Återbetalningsskydd
 • Familjeskydd

Eivor, 59 år

Partner, vuxna barn
 • Återbetalningsskydd
 • Familjeskydd

Film: Vad är efterlevandeskydd?

Toggle
Vad är efterlevandeskydd?
Languages

Frågor & svar

Hur vet jag om jag har familjeskydd?

Vad kostar familjeskydd?

Varför behöver jag lämna hälsodeklaration?

Vad är skillnaden mellan familjeskydd och återbetalningsskydd?

Här gör du dina val

På Mina sidor gör du ditt val av pensionsförvaltare, återbetalningsskydd och familjeskydd samt flytt av intjänade pensionspengar.