Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Välja pensionsförvaltare
 • Se vilken pensionsförvaltare du har
 • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
 • Flytta ditt pensionskapital
 • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO
Du är på Privat
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Aktuellt

Dags att göra ditt pensionsval

10 februari 2023

Just nu gör Fora ett stort brevutskick till alla nyanställda arbetare och till dig som fyllt 22 år. I brevet informerar vi om att du nu börjar tjäna in pengar till din tjänstepension Avtalspension SAF-LO.

Lediga jobb

Lediga jobb

Vi befinner oss på en spännande förändringsresa. Målet är ett modernare Fora som alltid utgår från kundernas behov. Följ med oss på resan! Vi söker just nu...

Kundservice

I Foras kundservicesektioner hittar du bland annat:

 • Blanketter och instruktioner
 • Situationsguider och frågor & svar
 • Kontaktvägar till Fora

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Återbetalningsskydd - familjen får din pension

Om du har familj kanske du vill att din tjänstepension betalas ut till dem när du dör. Då kan du teckna något som heter återbetalningsskydd.

Återbetalningsskydd gör att din familj (förmånstagare) får de pengar som du har tjänat in till din Avtalspension SAF-LO, när du dör. Återbetalningsskyddet gäller även för kompletterande pensionspremier, om du tjänar in sådana.

Förmånstagare till återbetalningsskydd är make/make, registrerad partner, sambo eller barn. Är du ensamstående och inte har barn, finns det inga förmånstagare som ersättningen från försäkringen kan betalas ut till. Du kan teckna återbetalningsskydd när din familjesituation ändras.

Det går bra att till en början ha återbetalningsskydd men senare ta bort det, till exempel när barnen flyttat hemifrån eller om du separerar.

Återbetalningsskydd minskar storleken på din egen tjänstepension, genom att du går miste om arvsvinster och avkastningen på dem. Arvsvinst innebär att när en person som inte tecknat återbetalningsskydd dör, fördelas dennes pensionskapital mellan dem som inte heller har tecknat återbetalningsskydd.

Så mycket får familjen

Toggle

Med återbetalningsskydd betalas de pengar som du tjänat in till Avtals­pension SAF-LO ut till din familj när du dör. Ditt pensions­kapital betalas ut månadsvis till dina förmåns­tagare. Det dras skatt på de pengar som betalas ut.

Hur länge utbetalningarna görs beror på när du dör.

 • Om du dör innan du har börjat ta ut pensionen betalas ditt pensionskapital ut under fem år till dina förmånstagare.
 • Om du dör sedan pensionen har börjat betalas ut går resterande utbetalningar till dina förmånstagare under återstoden av den avtalade utbetalningstiden, men inte längre än i sammanlagt 20 år.

Dina förmånstagare

Toggle

Förmånstagare är i första hand är det make/maka/registrerad partner/sambo, i andra hand dina barn. Det är till dem ersättning betalas ut när du dör. 

Du kan ändra den generella ordningen på förmånstagare, genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. Du kan till exempel ändra ordningen så att det är dina barn som i första hand som står som förmånstagare, i andra hand din partner. Det är också möjligt att dela lika med mellan barn och partner. Du kan också ange att ersättningen från försäkringen ska vara enskild egendom.

Vill du ändra ordningen på dina förmånstagare, eller skriva in namngivna personer, gör du det genom att fylla i en särskild blankett och skicka in den till Fora.

Det är alltid det senast inskickade förmånstagarförordnandet som gäller.

Så påverkar återbetalningsskydd din egen pension

Toggle

Tecknar du återbetalningsskydd minskar storleken på din egen tjänste­­pension, eftersom du går miste om arvsvinster och den avkastning du skulle ha fått på de pengarna.

Arvsvinst innebär att när du dör fördelas dina pensionspengar mellan andra sparare som är födda samma år som du, och som inte heller har återbetalningsskydd. På samma sätt kan du få extra pengar till din pension - du får del av andras pensionspengar när de dör, om du inte har återbetalningsskydd.

När du är ung är arvsvinsterna små eftersom det är få som dör och det intjänade pensionskapitalet lägre. Men i takt med att du blir äldre växer arvsvinsterna eftersom fler dör och pensionskapitalen är högre. Med andra ord blir pensionsförlusten orsakad av återbetalningsskyddet större ju äldre du blir.

Fundera över om du är i behov av ett återbetalningsskydd. Om du inte är gift/registrerad partner/sambo och inte har barn, finns det inga förmånstagare som kan få dina pengar när du dör. Du kan teckna återbetalningsskydd när din familjesituation ändras.

Det går bra att till en början ha återbetalningsskydd men senare ta bort det, till exempel när barnen flyttat hemifrån eller om du separerar.

Så stora blir arvsvinsterna

Hur stora arvsvintsterna blir om du inte har återbetalningsskydd skiljer sig åt mellan pensionsförvaltarna. På Konsumenternas.se finns en sammanställning över hos stora arvsvintserna blir inom Avtalspension SAF-LO, beroende på din ålder och pensionsförvaltare.

Hälsodeklaration

Toggle

När du tecknar återbetalningsskydd måste du fylla i en hälsodeklaration. Då svarar du på några frågor om din hälsa och berättar om eventuella sjukdomar, skador, mediciner och behandlingar. Syftet är att avgöra om du kan teckna återbetalningsskydd. Uppfyller du inte hälsovillkoren för försäkringen beviljas du inte  återbetalningsskydd för redan inbetalda pensionspengar, utan bara på pengar som betalas in i framtiden. 

Det finns två tillfällen då du inte behöver fylla i hälsodeklaration för att teckna återbetalningsskydd:

 • När du ansluts till Avtalspension SAF-LO – antingen genom att du fyller 23 år, eller genom att du får en anställning på en arbetsplats som omfattas av Avtalspension SAF-LO - har du en månad på dig att teckna återbetalningsskydd utan hälsodeklaration.
 • Vid familjehändelse - du gifter dig, blir sambo eller får barn - har du tolv månader på dig att teckna återbetalningsskydd utan hälsodeklaration.

Se vilket skydd som passar dig

Toggle

Behovet av återbetalningsskydd och familjeskydd ser olika ut för olika människor, och vid olika tidpunkter i livet. Här kan du se exempel på hur några personer har gjort i olika situationer.

Eva, 27 år

Singel, inga barn
 • Återbetalningsskydd
 • Familjeskydd

Erik, 30 år

Partner, inga barn
 • Återbetalningsskydd
 • Familjeskydd

Lotta, 38 år

Partner, små barn
 • Återbetalningsskydd
 • Familjeskydd

Anders, 48 år

Partner, tonårsbarn
 • Återbetalningsskydd
 • Familjeskydd

Eivor, 59 år

Partner, vuxna barn
 • Återbetalningsskydd
 • Familjeskydd

Film: Vad är efterlevandeskydd?

Toggle
Vad är efterlevandeskydd?
Languages

Frågor & svar

Hur vet jag om jag har återbetalningsskydd?

Varför har jag återbetalningsskydd på bara del av pensionskapitalet?

Vad kostar återbetalningsskydd?

Varför behöver jag lämna hälsodeklaration?

Vad är arvsvinst?

Vad är skillnaden mellan återbetalningsskydd och familjeskydd?

Här gör du dina val

På Mina sidor gör du ditt val av pensionsförvaltare, återbetalningsskydd och familjeskydd samt flytt av intjänade pensionspengar.