Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Välja pensionsbolag
 • Se vilket eller vilka pensionsbolag du har
 • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
 • Flytta ditt pensionskapital
 • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO

Återbetalningsskydd - familjen får din pension

Om du har familj kanske du vill att din tjänste­pension betalas ut till dem när du dör. Då kan du teckna något som heter återbetalnings­skydd.

Återbetalnings­skydd gör att din familj (förmånstagare) får de pengar som du har tjänat in till din Avtals­pension SAF-LO, när du dör. Återbetalnings­skyddet gäller även för kompletterande pensions­premier, om du tjänar in sådana.

Förmånstagare till återbetalnings­skydd är make/make, registrerad partner, sambo eller barn. Är du ensamstående och inte har barn, finns det inga förmånstagare som ersättningen från försäkringen kan betalas ut till. Du kan teckna återbetalnings­skydd när din familjesituation ändras.

Det går bra att till en början ha återbetalnings­skydd men senare ta bort det, till exempel när barnen flyttat hemifrån eller om du separerar.

Återbetalnings­skydd minskar storleken på din egen tjänste­pension, genom att du går miste om arvsvinster och avkastningen på dem. Arvsvinst innebär att när en person som inte tecknat återbetalnings­skydd dör, fördelas dennes pensions­kapital mellan dem som inte heller har tecknat återbetalnings­skydd.

Så mycket får familjen

Toggle

Med återbetalnings­skydd betalas de pengar som du tjänat in till Avtals­pension SAF-LO ut till din familj när du dör. Ditt pensions­kapital betalas ut månadsvis till dina förmåns­tagare. Det dras skatt på de pengar som betalas ut.

Hur länge utbetalningarna görs beror på när du dör.

 • Om du dör innan du har börjat ta ut pensionen betalas ditt pensions­kapital ut under fem år till dina förmånstagare.
 • Om du dör sedan pensionen har börjat betalas ut går resterande utbetalningar till dina förmånstagare under återstoden av den avtalade utbetalningstiden, men inte längre än i sammanlagt 20 år.

Dina förmånstagare

Toggle

Förmånstagare är i första hand är det make/maka/registrerad partner/sambo, i andra hand dina barn. Det är till dem ersättning betalas ut när du dör. 

Du kan ändra den generella ordningen på förmånstagare, genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. Du kan till exempel ändra ordningen så att det är dina barn som i första hand som står som förmånstagare, i andra hand din partner. Det är också möjligt att dela lika med mellan barn och partner. Du kan också ange att ersättningen från försäkringen ska vara enskild egendom.

Vill du ändra ordningen på dina förmånstagare, eller skriva in namngivna personer, gör du det genom att fylla i en särskild blankett och skicka in den till Fora.

Det är alltid det senast inskickade förmånstagarförordnandet som gäller.

Så påverkar återbetalningsskydd din egen pension

Toggle

Tecknar du återbetalnings­skydd minskar storleken på din egen tjänste­­pension, eftersom du går miste om arvsvinster och den avkastning du skulle ha fått på de pengarna.

Arvsvinst innebär att när du dör fördelas dina pensions­pengar mellan andra sparare som är födda samma år som du, och som inte heller har återbetalnings­skydd. På samma sätt kan du få extra pengar till din pension - du får del av andras pensions­pengar när de dör, om du inte har återbetalnings­skydd.

När du är ung är arvsvinsterna små eftersom det är få som dör och det intjänade pensions­kapitalet lägre. Men i takt med att du blir äldre växer arvsvinsterna eftersom fler dör och pensions­kapitalen är högre. Med andra ord blir pensions­förlusten orsakad av återbetalnings­skyddet större ju äldre du blir.

Fundera över om du är i behov av ett återbetalnings­skydd. Om du inte är gift/registrerad partner/sambo och inte har barn, finns det inga förmånstagare som kan få dina pengar när du dör. Du kan teckna återbetalnings­skydd när din familjesituation ändras.

Det går bra att till en början ha återbetalnings­skydd men senare ta bort det, till exempel när barnen flyttat hemifrån eller om du separerar.

Så stora blir arvsvinsterna

Hur stora arvsvintsterna blir om du inte har återbetalnings­skydd skiljer sig åt mellan pensions­bolagen. På Konsumenternas.se finns en sammanställning över hos stora arvsvintserna blir inom Avtals­pension SAF-LO, beroende på din ålder och vilket pensions­bolag som förvaltar dina pensions­pengar.

Hälsodeklaration

Toggle

När du tecknar återbetalnings­skydd måste du fylla i en hälsodeklaration. Då svarar du på några frågor om din hälsa och berättar om eventuella sjukdomar, skador, mediciner och behandlingar. Syftet är att avgöra om du kan teckna återbetalnings­skydd. Uppfyller du inte hälsovillkoren för försäkringen beviljas du inte  återbetalnings­skydd för redan inbetalda pensions­pengar, utan bara på pengar som betalas in i framtiden. 

Det finns två tillfällen då du inte behöver fylla i hälsodeklaration för att teckna återbetalnings­skydd:

 • När du ansluts till Avtals­pension SAF-LO – antingen genom att du fyller 22 år, eller genom att du får en anställning på en arbetsplats som omfattas av Avtals­pension SAF-LO - har du en månad på dig att teckna återbetalnings­skydd utan hälsodeklaration.
 • Vid familjehändelse - du gifter dig, blir sambo eller får barn - har du tolv månader på dig att teckna återbetalnings­skydd utan hälsodeklaration.

Se vilket skydd som passar dig

Toggle

Behovet av återbetalnings­skydd och familje­skydd ser olika ut för olika människor, och vid olika tidpunkter i livet. Här kan du se exempel på hur några personer har gjort i olika situationer.

Eva, 27 år

Singel, inga barn
 • Återbetalnings­skydd
 • Familje­skydd

Erik, 30 år

Partner, inga barn
 • Återbetalnings­skydd
 • Familje­skydd

Lotta, 38 år

Partner, små barn
 • Återbetalnings­skydd
 • Familje­skydd

Anders, 48 år

Partner, tonårsbarn
 • Återbetalnings­skydd
 • Familje­skydd

Eivor, 59 år

Partner, vuxna barn
 • Återbetalnings­skydd
 • Familje­skydd

E-tjänst Pensions­val

I e-tjänsten Pensions­val på Mina sidor gör du ditt val av pensions­bolag, återbetalnings­skydd och familje­skydd. 

Frågor & svar

Hur vet jag om jag har återbetalnings­skydd?

Varför har jag återbetalnings­skydd på bara del av pensions­kapitalet?

Vad kostar återbetalnings­skydd?

Varför behöver jag lämna hälsodeklaration?

Vad är arvsvinst?

Vad är skillnaden mellan återbetalnings­skydd och familje­skydd?