Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tjänstepension och försäkringar som ingår

Försäkrings­avtalet som tecknas hos Fora är ett färdigt paket av kollektiv­avtalade försäkringar. Däremot ser paketen olika ut för arbetare, tjänste­män och företagare. 

Försäkringarna gäller för alla nuvarande och framtida anställda som får lön, oavsett anställnings­form. Försäkrings­avtalet tecknas för samtliga anställda, det går inte att teckna försäkringar för enskilda anställda.

För arbetare innehåller försäkrings­avtalet ett omfattande försäkringsskydd inklusive tjänste­pension.

För tjänste­män ingår färre försäkringar och ingen tjänste­pension hos Fora. 

Ägare som räknas som företagare har också ett visst försäkringsskydd.

Kompletterande pensions­premier

I vissa kollektiv­avtal finns det överenskommelser om att arbetsgivaren utöver den vanliga premien till Avtals­pension SAF-LO ska betala in kompletterande pensions­premier.

Kollektiv­avtalade avgifter

En eller flera avgifter kan ingå i företagets kollektiv­avtal. Pengarna går exempelvis till fonder för utbildning, forskning, arbetsmiljö eller försäkringar för anställda.

Se företagets försäkringar på Mina sidor

Toggle

Är företaget redan kund hos Fora kan du logga in på Mina sidor för att se vilka försäkringar och avgifter som ingår i ert försäkrings­avtal.

Så skiljer man på arbetare och tjänstemän

Toggle

Så skiljer man på arbetare och tjänste­män

Det är arbetsuppgifterna som styr om en anställd räknas som arbetare eller tjänsteman. Har företaget kollektiv­avtal finns som regel bestämmelser om yrkeskategorisering i dessa.

  • Arbetare är den som omfattas av kollektiv­avtal mellan ett fackförbund inom LO och ett arbetsgivarförbund.
  • Tjänsteman är den som omfattas av kollektiv­avtal mellan ett fackförbund inom PTK och att arbetsgivarförbund.

Är du osäker på hur en anställd ska kategoriseras kan du kontakta någon av parterna i det kollektiv­avtal företaget har tecknat.

Saknar företaget kollektiv­avtal kan Foras kundservice vägleda dig.

Viktigt att skilja på arbetare och tjänste­män

Det är mycket viktigt att du skiljer på arbetare och tjänste­män. Att rapportera fel får konsekvenser för de anställdas pensioner och deras försäkringsskydd.

  • Om en arbetare rapporteras in som tjänsteman görs det inga inbetalningar till tjänste­pension och personen omfattas endast av Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA – inga andra försäkringar i försäkrings­avtalet gäller för personen.
  • Tjänste­män omfattas endast av Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA. Rapporteras en tjänsteman som arbetare, betalar arbetsgivaren för försäkringar som personen inte kan få ut ersättning från om något inträffar.

Då räknas du som företagare

Toggle

Aktiebolag

Handelsbolag

Kommanditbolag

Övriga bolagsformer

Familjemedlem kan räknas som företagare

Observera att en familjemedlem som är anställd i företaget också kan räknas som företagare. Det är viktigt att veta att hen då inte har samma försäkringsskydd som övriga anställda. Då finns möjligheten att teckna Företagares egen försäkring.

Olika bolagsformer har olika regler för när familjemedlem räknas som företagare.

Vem räknas som företagare?

Ta reda på vem som räknas som företagare med hjälp av vår guide.

Tjänstepension för tjänstemän

Toggle

Teckna tjänste­pension för tjänste­män

Företag med kollektiv­avtal för tjänste­män tecknar vanligtvis tjänste­pension, ITP, hos Collectum. Även Tjänstegruppliv­försäkring, TGL, för tjänste­män tecknas hos annat bolag än Fora.

Lär dig mer!

Du vet väl att du kan lära dig mer om kollektiv­avtalad tjänste­pension och försäkringar via kostnadsfria webbinarier på avtalat.se

Webbinarier