Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Årsrapportering

information
Information med tidsbegränsad giltighet

Informationen berör den slutliga rapporteringen av 2023 års löner. För månads­rapportering, som startar i februari 2024, gäller annan information.
Läs mer om månads­rapportering

Varje år ska de slutliga lönerna för föregående år rapporteras till Fora. Även kompletterande pensions­premier och nyanställd personal rapporteras i e-tjänster på Mina sidor. Under året kan också de preliminära lönerna uppdateras.

Viktiga datum för rapportering av löner

Rapporteringen av slutliga löner för föregående år ska göras mellan den första vardagen i januari och den 31 januari efterföljande år. 

Därför ska lönerna rapporteras

Genom rapportering av slutliga löner får Fora uppgifter om de löner som företaget betalade ut föregående år och vilka anställda arbetare företaget hade. De inrapporterade lönerna används för att räkna ut företagets slutliga kostnad för försäkringar och tjänste­pension för föregående år, samt för att beräkna och föra över pensions­premier till de pensions­bolag som förvaltar de anställdas tjänste­pension.

Preliminära löneuppgifter

Under året betalas en preliminär kostnad för försäkrings­avtalet. Som debiteringsunderlag används då preliminära löner.

Så här får Fora fram preliminära löner

Kund sedan tidigare: De slutliga löner som rapporteras in i januari räknas upp med en viss procent. På så sätt får Fora fram preliminära löner för innevarande år.

Ny kund i år: Preliminära löner lämnades på försäkringsanmälan när företaget tecknade försäkrings­avtal. 

Slutliga löneuppgifter

Varje år i januari ska slutliga löner för föregående år rapporteras.

Om försäkrings­avtalet sagts upp eller det har gjorts andra förändringar, kan en rapportering av slutliga löner behöva göras under året. Det är först när Fora får in de slutliga lönerna som vi kan föra över pengar till de anställdas pensions­bolag och till övriga försäkringsbolag, fonder och stiftelser.

Kompletterande pensions­premier

Inom vissa branscher finns det överenskommelser om att arbetsgivaren ska betala in kompletterande pensions­premier till tjänste­­pensionen, utöver den vanliga premien till Avtals­pension SAF-LO. De kan kallas för något av följande:

 • Deltids­pensions­avsättning
 • Extra pensions­avsättning
 • Livsarbetstids­pension, LP
 • Arbetstids­pension, AP

Alla former av kompletterande pensions­premier rapporteras på Mina sidor. Deltids­pensions­avsättning och Extra pensions­avsättning rapporteras i samband med de slutliga lönerna. Fora skickar ett brev när det är dags att rapportera Livsarbetstids­pension och Arbetstids­pension.

Extra pensions­premier (enligt överenskommelse) väljer ni själva när den ska rapporteras.

Företagares egen försäkring

Mellan januari och april ska du som tecknat Avtals­pension SAF-LO genom Företagares egen försäkring rapportera slutlig inkomst.

Nyanställda arbetare

När företaget nyanställer personal behöver de som är arbetare rapporteras in med personnummer via Mina sidor. När Fora fått uppgifterna skickas information om val av pensions­bolag för Avtals­pension SAF-LO och efterlevandeskydd till arbetarna. 

Information och instruktioner kan skilja sig åt beroende på vilken typ av företag du företräder. Välj därför företagstyp.

Läs mer om rapportering

  Ring kundservice

  Helgfria vardagar 08.00-16.00
  08-787 40 10

  Mellan 11.00 - 13.00 ringer många till oss. Om du har möjlighet att ringa någon annan tid så får du hjälp snabbare.

  Skicka e-post via Mina sidor

  För att få svar i ärenden som rör ett specifikt avtal eller där personuppgifter behöver anges eller dokument bifogas. Logga in för att kommunicera säkert med kundservice.

  Kontaktuppgifter

  Postadress
  Fora AB
  101 56 Stockholm

  Leveransadress för bud och paket
  Sveavägen 44, Stockholm

  Öppettider
  Bud och leveranser: 08.10 - 16.45
  (16 maj - 15 september 08.10 - 15.45).

  Observera!
  Vi tar inte emot annat än bokade eller nödvändiga besök
  (bud, företagspost och liknande) på vårt kontor.