Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Tolv är bättre än en

Från och med 2024 ska lönerna för de anställda som räknas som arbetare rapporteras varje månad. Tolv löne­rapporter om året ger dem större möjligheter till avkastning på tjänste­­pensionen, något som tjänste­männen redan har. Samtidigt införs en ny upp­märkning av arbetarna och en faktura på den verkliga kostnaden varje månad.

Stegvis övergång

Övergången till månads­rapportering sker stegvis och innebär både permanenta och tillfälliga förändringar. För vissa arbetsgivare betyder det en del extraarbete. För andra blir det ingen förändring.

Du som inte har anställda, eller om företagets anställda inte har Avtals­pension SAF-LO, behöver inte tänka mer på det här just nu.

Vad du ska göra och när

Vad du behöver göra och när beror på om företaget har arbetare eller tjänste­män anställda, eller både och.
Välj vilken typ av anställda företaget har:

Om företaget endast har arbetare, så omfattas alla anställda av övergången. Alla anställda ska förses med den nya upp­märkningen och deras löner ska rapporteras in varje månad från och med första kvartalet 2024. Lägg gärna en stund på att dubbelkolla att företaget inte har några tjänste­män.

Viktig information om vad som ska göras och när skickas med e-post till den som är registrerad som huvudadministratör hos Fora.

 • Redan nu

  Ta reda på mer om den nya upp­märkningen av era arbetare.

 • Kolla upp

  Om ert lönesystem kommer att ha stöd för upp­märkning och månads­rapportering. Annars finns stöd på Mina sidor.

 • 31 januari 2024

  Sista dag att rapportera slutliga årslöner för 2023.

 • Kvartal 1, 2024

  Månads­rapportering av arbetare startar. Under hösten kommer mer information om när du ska rapportera första gången.

Om företaget har både arbetare och tjänste­män så är det bara arbetarna som omfattas av övergången till ny upp­märkning och månads­rapportering. Tjänste­männen berörs inte ännu. Det är mycket viktigt att skilja på arbetare och tjänste­män vid rapporteringen. Lägg en stund på att se över att uppdelningen av företagets anställda stämmer.

Viktig information om vad som ska göras och när skickas med e-post till den som är registrerad som huvudadministratör hos Fora.

 • Redan nu

  Ta reda på mer om den nya upp­märkningen och kolla upp om ert lönesystem kommer att ha stöd för upp­märkning och månads­rapportering.

 • 31 januari 2024

  Sista dag att rapportera slutliga årslöner för 2023.

 • Kvartal 1, 2024

  Månads­rapportering av arbetare startar. Under hösten kommer mer information om när och hur du ska rapportera första gången.

 • 31 januari 2025

  Tjänste­männens totala lönesumma för 2024 ska rapporteras.

Om företaget endast har tjänste­män är det enkelt eftersom tjänste­männen ännu inte omfattas av övergången till månads­rapportering. Precis som idag ska tjänste­männens totala lönesumma räknas samman och rapporteras i januari för det föregående året.

Viktig information om vad som ska göras och när skickas med e-post till den som är registrerad som huvudadministratör hos Fora.

 • Kolla upp

  Säkerställ att ni inte har några arbetare anställda som av misstag rapporteras in som tjänste­män.

 • 31 januari 2024

  Sista dag att rapportera tjänste­männens totala lönesumma för 2023.

 • Under 2024

  Ta del av den information Fora skickar ut så att ni vet om när övergången kommer att ske för era tjänste­män.

Filmer & webbinarier

Informationsfilmerna ger en bra överblick över förändringarna som kommer. Genom att anmäla dig till ett eller flera webbinarier får du mer detaljerad kunskap och möjlighet att ställa frågor du vill ha svar på.

Vanligaste frågorna

Varför går Fora över till månatlig löne­­rapportering?

Vad är syftet med förändringen?

Varför sker förändringen vid olika tidpunkter för arbetare och tjänste­män?

Kommer vårt lönesystem ha stöd för månads­rapportering och upp­märkning?

Jag rapporterar till Skatteverket och Collectum varje månad, kan ni inte använda de uppgifterna?

Hjälpte den här sidan dig?