Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
 • Se företagets fakturor och saldon
 • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Månads­rapportering av arbetare

Från och med 2024 ska lönerna för de anställda som räknas som arbetare, och eventuella andra anställda med Avtals­pension SAF-LO, rapporteras varje månad. E-tjänsterna finns på Mina sidor. Ta gärna del av instruktioner och tips innan du sätter igång. Lönerna för januari och februari ska vara rapporterade senast 31 mars. Då kommer kostnaden med på månadsfakturan i april.

Med månads­rapportering får företagets arbetare pensions­pengarna överförda till sitt pensions­bolag varje månad vilket ger större möjlighet till avkastning. Övergången kräver en del innan allt är på plats men när de nya rutinerna sitter så är tolv bättre än en.

 • Företagets upp­märkningar

  Ni hittar företagets upp­märkningar på Mina sidor. De flesta företag har endast en att välja på medan andra kan ha flera.

 • Rapportering av löner

  Rapportera lönerna för januari och februari senast 31 mars. Då kommer kostnaden med på månadsfakturan i april.

 • Första månadsfakturan skickas

  Under april skickas den första månadsfakturan. Kostnaderna baseras på det som rapporterats in före den 31 mars.

Senast i samband med den första månatliga löne­­rapporteringen ska alla inom personalkategori arbetare tilldelas en ny upp­märkning. Se till att er uppdelning av företagets anställda i kategorierna arbetare, tjänsteman och företagare stämmer. 

Tolv är bättre än en

Från och med 2024 ska lönerna för de anställda som räknas som arbetare rapporteras varje månad.

Tolv löne­rapporter om året ger dem större möjligheter till avkastning på tjänste­­pensionen, något som tjänste­männen redan har. Samtidigt införs en ny upp­märkning av arbetarna och en faktura på den verkliga kostnaden varje månad.

Webbinarium

webinar (1).svg
Under höst och vinter har webbinarier hållits på olika teman; Upp­märkning av anställda, månads­rapportering av löner och den nya månadsfakturan. När ett tema är avslutat finns möjlighet att se dem inspelade. Presentationsmaterial finns att ladda ner. 

Vanligaste frågorna

Vad innebär "lön hänförlig till annan månad"?

Hur ska lönen fördelas på tidigare månader?

Tas det ut någon kostnad för arbetare över 65 år?

När och hur ska jag använda Avtals­pension SAF-LO efter 65 år respektive Kompletterande pensions­premie efter 65 år?

Hur gör jag med extrapersonal som har många korta anställnings­avtal under en månad?

Jag är ensam anställd på företaget och äger företaget. Ska jag månadsrapportera lön?

Vad händer om vi är sena med en lönerapport?

Jag har lagt in felaktigt slutdatum på upp­märkning/anställning på en person och vill ändra datumet i det manuella gränssnittet. Hur gör jag?

När skickas månadsfakturan ut?

Till vilka bankgironummer ska fakturan för tjänste­männens respektive arbetarnas försäkringar betalas in?

Ska jag ta med anställda som en viss månad inte har fått ut någon lön, exempelvis timanställda?

Stegvis övergång

Det första steget innebär månads­rapportering av löner för arbetare från och med 2024. I ett framtida steg införs även månads­rapportering av tjänste­männens löner. Den stegvisa övergången innebär vissa utmaningar och begränsningar som kan vara bra att känna till.

 

Filmgalleri

De korta informationsfilmerna har svenskt tal. Textning finns på svenska och engelska.
Du väljer själv språk i spelaren. Ljudet är avstängt vid start.