Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Premier, avgifter, faktura

Vad kostnaden blir för försäkrings­avtalet beror på om företaget har kollektiv­avtal eller inte, och om de anställda är arbetare eller tjänste­män och vad de har i lön.

Kostnaden för de försäkringar som ingår i försäkrings­avtalet är en viss procent av de anställdas löner. 

Olika försäkringar har olika procentsatser, som varierar från år till år.

Särskild löneskatt

För de kostnader företaget har för Avtals­pension SAF-LO och kompletterande pensions­premier betalas en särskild löneskatt som fastställs av Skatteverket.

Läs mer om premier, avgifter och faktura