Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Beräkna kontant utbetald bruttolön

information
Information med tidsbegränsad giltighet

Informationen berör den slutliga rapporteringen av 2023 års löner. För månads­rapportering, som startade i februari 2024, gäller annan information för leverantörer av lönesystem.

Det är kontant bruttolön som ska rapporteras till Fora. Det vill säga all lön, före skatt, som betalats ut under den period rapporten gäller.

Exempel på lönetyper som ska ingå i kontant utbetald bruttolön:

 • Ackordslön
 • Beredskapsersättning
 • Bonus
 • Ersättning för jourtid
 • Ersättning för obekväm arbetstid
 • Gratifikation i form av kontantersättning
 • Lönegaranti
 • Lön under uppsägningstid
 • Provision
 • Restidsersättning
 • Semesterlön, semesterersättning
 • Sjuklön betald av arbetsgivaren
 • Skifttillägg
 • Tantiem
 • Vikariatsersättning
 • Övertidsersättning

Exempel på lönetyper som inte ska ingå i kontant utbetald bruttolön:

 • Arvoden
 • Bidrag till resekostnader
 • Bilersättning
 • Bilförmån
 • Dricks
 • Ersättning utöver kontant utbetald bruttolön i samband med avslutad anställning/avgång ur tjänst
 • Fria resor till och från arbetet
 • Garageförmån
 • Gratifikation i form av aktier och obligationer
 • Kostförmån
 • Kostnadsersättning
 • Optioner
 • Premier för Livsarbetstids­pension (LP)
 • Skattepliktiga och ej skattepliktiga traktamenten
 • Vinstandel och vinstdelning
 • Värdet av fri kost och logi

Samma lönetyper som tidigare

Observera att det inte har skett några förändringar gällande vilka lönetyper som ska ingå i kontant utbetald bruttolön i samband med övergången till månads­rapportering. Det som är nytt 2024 är att arbetares löner ska rapporteras varje månad istället för en gång om året.