Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Löne- och premierapporteringstjänster

Löner och premier rapporteras av arbetsgivare på Mina sidor.

En arbetsgivare som loggar in på Mina sidor kan se och utföra följande:

  • Se/ändra preliminära löneunderlag.
  • Rapportera slutliga lönesummor.
  • Se/ändra slutliga lönesummor.
  • Rapportera kompletterande pensions­premier.
  • Se/ändra premieunderlag.

I tjänsterna finns följande kontroller:

  • Att det finns ett värde på alla fält som ska fyllas i.
  • Checksifferkontroll på personnummer.
  • Rimlighetskontroller på lönesummor och premier.