Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Löne- och premierapporteringstjänster

information
Information med tidsbegränsad giltighet

Informationen berör den slutliga rapporteringen av 2023 års löner. För månads­rapportering, som startade i februari 2024, gäller annan information för leverantörer av lönesystem.

Löner och premier rapporteras av arbetsgivare på Mina sidor.

En arbetsgivare som loggar in på Mina sidor kan se och utföra följande:

  • Se/ändra preliminära löneunderlag.
  • Rapportera slutliga lönesummor.
  • Se/ändra slutliga lönesummor.
  • Rapportera kompletterande pensions­premier.
  • Se/ändra premieunderlag.

I tjänsterna finns följande kontroller:

  • Att det finns ett värde på alla fält som ska fyllas i.
  • Checksifferkontroll på personnummer.
  • Rimlighetskontroller på lönesummor och premier.