Byt sektion
Logga in

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på För leverantörer av lönesystem
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar
Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund.

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Kommun- och landstingssektorn

Kommuner, landsting, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.

Om Fora

Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning.

För arbetsmarknadens parter

Här finns avtalsregistret ESA, information om hur hängavtal tecknas och filmer som svarar på de vanligaste frågorna.

För pensionsbolag

Information och villkor för anslutning till Avtalspension SAF-LO, valbara pensionsförvaltare, statistik och kontaktinformation.

För leverantörer av lönesystem

Information, uppmärkningskoder och instruktioner gällande de uppgifter som ska rapporteras till Fora.

För journalister & press

I pressrummet finns pressmeddelanden, bilder, filmer och presskontakter.

Självservice

I den här sektionen hittar du blanketter, e-tjänster, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Lönetyper som ska tas med

Bruttolönen som betalats ut under året ska rapporteras in till Fora. 

Det här ska tas med:

 • Ackordsersättning
 • Avgångsvederlag – den del som betraktas som lön
 • Beredskapsersättning
 • Bonus
 • Dricks
 • Gratifikation i form av kontantersättning
 • Jourtid
 • Lönegaranti
 • Obekväm arbetstid
 • Permitteringslön
 • Provision
 • Resor (fria resor till och från arbetet)
 • Restidsersättning
 • Semesterlön, semesterersättning
 • Sjuklön
 • Skifttillägg
 • Tantiem (andel i vinst)
 • Utbetald bruttolön
 • Vikariatsersättning
 • Övertidsersättning

Det här ska inte tas med:

 • Arvoden
 • Avgångsvederlag – den del som betraktas som skadestånd
 • Bidrag till resekostnader
 • Bilersättning
 • Bilförmån
 • Garageförmån
 • Gratifikation i form av aktier och obligationer
 • Hemdator
 • Kostnadsersättning
 • Optioner
 • Skattepliktiga och ej skattepliktiga traktamenten
 • Subventionerad kost
 • Vinstandel och vinstdelning
 • Värdet av fri kost och logi