Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Information om övergång till månatlig lönerapportering

Sektion för leverantörer av lönesystem

Fora går över till månatlig löne­­rapportering, fakturering och överföring av pensions­premier till de anställdas pensions­bolag. Övergången från årlig till månatlig löne­­rapportering sker stegvis.

Först ut är tjänste­pension och försäkringar för arbetare där övergången sker från och med januari 2024. I nästa steg införs även månatlig löne­­rapportering och fakturering av de försäkringar för tjänste­män som tecknas via Fora. 

Den stegvisa övergången innebär såväl tillfälliga som permanenta förändringar. Den här sidan riktar sig främst till leverantörer av lönesystem, som behöver förbereda systemen inför övergången.

Sektionen uppdateras löpande allt eftersom frågor tillkommer. Se till att prenumerera på Foras nyhetsbrev för lönesystemsleverantörer för att få löpande information.

Syftet med att införa månatlig lönerapportering

Toggle

Orsakerna till att Fora inför månatlig löne­­rapportering är flera: 

  • Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om månatlig hantering av Avtals­pension SAF-LO med syfte att skapa likvärdiga villkor för tjänste­män och arbetare. Arbetare kommer att få sina pensions­premier överförda varje månad på samma sätt som tjänste­männen får idag. Att premierna överförs en gång i månaden istället för en gång om året, innebär större möjligheter till ränta och avkastning under årets gång.  
  • Genom att införa månatlig löne­­rapportering harmoniseras också administration hos Fora med annan administration som arbetsgivarna gör, exempelvis till Skatteverket och Collectum som också har månads­rapportering. Foras kunder kan då ha enhetliga rutiner för olika former av rapportering. 

Filspecifikationer, instruktioner samt frågor & svar

Toggle

Dokumenten innehåller konceptuellt flöde, beskrivning av de informationsbehov tjänsten har samt regelverk och tillvägagångssätt kring rapportering av anställningar, försäkringsomfattningar och den månatliga löne­­­rapporteringen. Frågor och svar finns samlade FAQ-dokumentet.

Dokument och testverktyg vänder sig till leverantörer av lönesystem som vill implementera stöd i sina system.

FOK-lista (Uppmärkningskoder)

Toggle

Om du som lönesystemsleverantör behöver en lista med upp­märkningskoder kan du kontakta vår tekniska support.

Support och frågor

Toggle

Både tekniska och generella frågor kan riktas till vår tekniska support enligt de kontaktvägar som etablerats med lönesystemsleverantörer. Inkomna frågor som berör flera kommer också att läggas upp i frågor och svar-dokumentet.