Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på För leverantörer av lönesystem
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Aktuellt

Dags att göra ditt pensionsval

10 februari 2023

Just nu gör Fora ett stort brevutskick till alla nyanställda arbetare och till dig som fyllt 22 år. I brevet informerar vi om att du nu börjar tjäna in pengar till din tjänstepension Avtalspension SAF-LO.

Lediga jobb

Lediga jobb

Vi befinner oss på en spännande förändringsresa. Målet är ett modernare Fora som alltid utgår från kundernas behov. Följ med oss på resan! Vi söker just nu...

Kundservice

I Foras kundservicesektioner hittar du bland annat:

  • Blanketter och instruktioner
  • Situationsguider och frågor & svar
  • Kontaktvägar till Fora

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Information om planerad övergång till månatlig lönerapportering

Sektion för leverantörer av lönesystem

Fora går över till månatlig lönerapportering, fakturering och överföring av pensionspremier till de anställdas pensionsbolag. Övergången från årlig till månatlig lönerapportering sker stegvis.

Först ut är tjänstepension och försäkringar för arbetare där övergången är planerad att ske från och med januari 2024. I nästa steg införs även månatlig lönerapportering och fakturering av de försäkringar för tjänstemän som tecknas via Fora. 

Den stegvisa övergången innebär såväl tillfälliga som permanenta förändringar. Den här sidan riktar sig främst till leverantörer av lönesystem, som behöver förbereda systemen inför övergången.

Sektionen uppdateras löpande allt eftersom frågor tillkommer. Se till att prenumerera på Foras nyhetsbrev för lönesystemsleverantörer för att få löpande information.

Syftet med att införa månatlig lönerapportering

Toggle

Orsakerna till att Fora inför månatlig lönerapportering är flera: 

  • Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om månatlig hantering av Avtalspension SAF-LO med syfte att skapa likvärdiga villkor för tjänstemän och arbetare. Arbetare kommer att få sina pensionspremier överförda varje månad på samma sätt som tjänstemännen får idag. Att premierna överförs en gång i månaden istället för en gång om året, innebär större möjligheter till ränta och avkastning under årets gång.  
  • Genom att införa månatlig lönerapportering harmoniseras också administration hos Fora med annan administration som arbetsgivarna gör, exempelvis till Skatteverket och Collectum som också har månadsrapportering. Foras kunder kan då ha enhetliga rutiner för olika former av rapportering. 

Filspecifikation

Toggle

Filspecifikation version 0.91

Dokumentet innehåller dels konceptuellt flöde, dels beskrivning av det informationsbehov tjänsten har samt regelverk och tillvägagångssätt kring rapportering av anställningar, försäkringsomfattningar och den månatliga lönerapporteringen.

Dokumentet vänder sig främst till leverantörer av lönesystem som vill implementera stöd i sina system.

Foras utvecklarportal

Toggle

Foras utvecklarportal

För att generera ett giltigt rapporteringsunderlag krävs tillgång till de uppmärkningskoder och parametrar en given arbetsgivare förväntas märka upp sina anställda med. Dessa nås via särskild tjänst/API för ändamålet.

Portalen kommer att tillgängliggöras under våren 2023.

Support och frågor

Toggle

Både tekniska och generella frågor skickas via e-post till teknisk.support@fora.se. Du får svar via e-post. Inkomna frågor som berör flera kommer också att läggas upp i den här sektionens frågor och svar.

Frågor och svar

Vad innebär det att Fora går över till månatlig lönerapportering?

Vad innebär ny uppmärkning av anställda?

Kan delanställningar rapporteras?

Kan flera löneuppgiftsperioder rapporteras i samma fil? 

Kan flera organisationsnummer rapporteras via samma fil?

Kan både anställningar och löner rapporteras i samma fil?

Kommer Fora erbjuda rapportering via API?

Vad menas med lön hänförlig till annan månad?

Vilka anställningar ska rapporteras i tjänsten?

Ska fält som inte har något värde anges i filen?

Vad är en parameter?

Går det att rapportera eftersläpande lön för en anställning som är avslutad?