Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Information om planerad övergång till månatlig lönerapportering

Sektion för leverantörer av lönesystem

Fora går över till månatlig löne­­rapportering, fakturering och överföring av pensions­premier till de anställdas pensions­bolag. Övergången från årlig till månatlig löne­­rapportering sker stegvis.

Först ut är tjänste­pension och försäkringar för arbetare där övergången är planerad att ske från och med januari 2024. I nästa steg införs även månatlig löne­­rapportering och fakturering av de försäkringar för tjänste­män som tecknas via Fora. 

Den stegvisa övergången innebär såväl tillfälliga som permanenta förändringar. Den här sidan riktar sig främst till leverantörer av lönesystem, som behöver förbereda systemen inför övergången.

Sektionen uppdateras löpande allt eftersom frågor tillkommer. Se till att prenumerera på Foras nyhetsbrev för lönesystemsleverantörer för att få löpande information.

Syftet med att införa månatlig lönerapportering

Toggle

Orsakerna till att Fora inför månatlig löne­­rapportering är flera: 

  • Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om månatlig hantering av Avtals­pension SAF-LO med syfte att skapa likvärdiga villkor för tjänste­män och arbetare. Arbetare kommer att få sina pensions­premier överförda varje månad på samma sätt som tjänste­männen får idag. Att premierna överförs en gång i månaden istället för en gång om året, innebär större möjligheter till ränta och avkastning under årets gång.  
  • Genom att införa månatlig löne­­rapportering harmoniseras också administration hos Fora med annan administration som arbetsgivarna gör, exempelvis till Skatteverket och Collectum som också har månads­rapportering. Foras kunder kan då ha enhetliga rutiner för olika former av rapportering. 

Filspecifikationer

Toggle

Dokumenten innehåller dels konceptuellt flöde, dels beskrivning av det informationsbehov tjänsten har samt regelverk och tillvägagångssätt kring rapportering av anställningar, försäkringsomfattningar och den månatliga löne­­rapporteringen.

Dokumenten vänder sig främst till leverantörer av lönesystem som vill implementera stöd i sina system.

FOK-lista

Toggle

Här kan du ladda ner en Excelf-fil med senaste versionen av FOK-listan. Observera att listan inte är fullständig.

Foras utvecklarportal

Toggle

Foras utvecklarportal

För att generera ett giltigt rapporteringsunderlag krävs tillgång till de upp­märkningskoder och parametrar en given arbetsgivare förväntas märka upp sina anställda med. Dessa nås via särskild tjänst/API för ändamålet.
Denna tjänst/API kommer tillgängliggöras under Q4 2023.

Support och frågor

Toggle

Både tekniska och generella frågor skickas via e-post till teknisk.support@fora.se. Du får svar via e-post. Inkomna frågor som berör flera kommer också att läggas upp i den här sektionens frågor och svar.

Frågor och svar

Vad innebär det att Fora går över till månatlig löne­­rapportering?

Vad innebär ny upp­märkning av anställda?

Kan delanställningar rapporteras?

Kan flera löneuppgiftsperioder rapporteras i samma fil? 

Kan både anställningar och löner rapporteras i samma fil?

Kommer Fora erbjuda rapportering via API?

Vad menas med lön hänförlig till annan månad?

Vilka anställningar ska rapporteras i tjänsten?

Ska fält som inte har något värde anges i filen?

Går det att rapportera eftersläpande lön för en anställning som är avslutad?

Finns det något krav kring namn på filerna?

Hur relaterar FA-Grupp, FOK och FOK-parameter till varandra?

Kommer FOK:arna släppas samtidigt eller stegvis?

Vilket startdatum ska anges i samband med att den allra första upp­märkningen görs?

Ska arbetsgivarna fortsätta rapportera den totala lönesumman gällande helåret för både arbetare och tjänste­män när månatlig rapportering införs?

Kan arbetsgivaren hämta upp­märkningskoderna utan API för att göra upp­märkningen i löneprogrammet?

Om man hämtar koderna utan API och gör upp­märkningen i lönesystemet, kan man då skapa en fil som innehåller både anställningar och löner för att ladda upp den på Foras Mina sidor?

Vi får frågor från våra arbetsgivare, kan ni hjälpa till att svara på dem?