Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag  
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

ESA

Preliminära underlaget

information
Information med tidsbegränsad giltighet

Informationen berör den slutliga rapporteringen av 2023 års löner. För månads­rapportering, som startar i februari 2024, gäller annan information för leverantörer av lönesystem.

Det preliminära underlaget räknas upp i december för nästkommande år. Faktorn baseras på konjunkturrapporter från Konjunkturinstitutet och fastställs av Försäkringsnämnden för arbetsmarknads­försäkringar.

Vid den årliga löne­­rapporteringen räknar Fora upp det slutliga löneunderlaget med gällande faktor. Arbetsgivaren kan när som helst ändra sitt preliminära underlag genom att logga in på tjänsten med undantag för de sista veckorna på året när tjänsten är stängd för uppdatering inför årsskiftet.

Typ av företag Faktor för 2023
Kommun och region 6
Privata området 4