Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Så ska filerna se ut

information
Information med tidsbegränsad giltighet

Informationen berör den slutliga rapporteringen av 2023 års löner. För månads­rapportering, som startade i februari 2024, gäller annan information för leverantörer av lönesystem.

Filerna ska vara i textformat. Vi tar endast emot teckenuppsättning ISO 8859-15 vid rapportering via fil.

Lönefil till Avtals­pension SAF-LO och AFA-försäkringarna

Alla arbetare rapporteras oavsett ålder.

Position
1-2 3-9 10-13 14-23 24-55 56-71 72-78 79 80 81-86 87-92
19 1234567   8402291234 Jansson 
Per
  0155000 S M 190101 191212
19 1234567   7602299104 Lindberg Anna   0159600   C    
19 1234567   6402298738 Persson Karl   0230000   I    
19 1234567   6002296488 Andersson Maria   0200000   K    

Position 1-2: Rapporteringsår. Ange de två sista siffrorna i rapporteringsåret.

Position 3-9: Avtalsnummer. Består av sju siffror. Avtalsnumret finns på kundens försäkrings­avtal.

Position 10-13: Lämnas blankt.

Position 14-23: Personnummer. Ange personnummer (år, månad och dag) siffrorna i följd utan blanksteg eller bindestreck.

Position 24-55: Namn. Är inte en obligatorisk uppgift. Ange namn vänsterställt och i ordningen, efternamn mellanslag förnamn.

Position 56-71: Lämnas blankt.

Position 72-78: Lön för rapporteringsåret. Ange den lön som betalats i ut hela kronor ut för den anställde arbetaren för aktuellt rapporteringsår. Lön ska anges för samtliga anställda arbetare. Har personen slutat eller blivit tjänsteman ska lönen anges för perioden som arbetare. Lönen ska anges högerställt.

Position 79: Slutat under rapporteringsåret. Ange "S" om personen slutat tjäna in till Avtals­pension SAF-LO under året och all lön har betalats ut. Kan uteslutas om det finns slutdatum.

Position 80: Kollektiv­avtal . Fyll i koden för personer som omfattas av kollektiv­avtal där det ingår en kompletterande pensions­premie, exempelvis Deltids­pension eller Extra pensions­avsättning.

Upp­märkningskoder kollektiv­avtal

Position 81-86: Startdatum. Ange datumet för när den anställdes anställning registrerades som arbetare . Har anställningen gällt hela rapporteringsperioden lämnas både startdatum och slutdatum blankt.

Position 87-92: Slutdatum. Ange datumet för när den anställde avslutade sin anställning eller gick över till att bli tjänsteman hos samma arbetsgivare. Har anställningen gällt hela rapporteringsperioden lämnas både startdatum och slutdatum blankt.

Premiefil för Extra pensions­premier, Arbetstids­pension och Livsarbetstids­pension

Position
1-23-56-78-1415-2425-5657-62
65 000 17 1752371 8402291234 Johansson Per 001915
65 000 17 1752371 7602299104 Lindberg Anna 000770
65 000 17 1752371 6402298738 Persson Karl 000800
65 000 17 1752371 6002296488 Andersson Maria 003870

Position 1-2 Produkt:
Extra pensions­premier till Avtals­pension SAF-LO : kod 65
Premie till Arbetstids­pension och Livsarbetstids­pension: kod 82

Position 3-5 Kod: Fyll i koden för specifik Livsarbetstids­pension, Arbetstids­pension (PÖVK-Kod) eller för Extra pensions­premie. Extra pensionpremie har koden 000.

PÖVK-koder

Position 6-7 År: Ange de två sista siffrorna för rapporteringsåret.

Position 8-14 Avtalsnummer: Ska vara sju siffror.

Position 15-24 Personnummer: ange personnummer, (år, månad och dag), siffrorna i följd utan blanksteg eller bindestreck.

Position 25-56 Namn: är inte en obligatorisk uppgift. Ange namn vänsterställt och i ordningen, efternamn mellanslag förnamn.

Position 57-62 Premie: Ange premien i hela kronor för var och en. Premien ska anges högerställt med nollutfyllnad.

Filerna bifogas i rapporteringstjänsten på fora.se. Om företaget har flera filer som avser samma avtal och år bifogas samtliga filer vid samma inloggningstillfälle.