Byt sektion
Logga in

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på För leverantörer av lönesystem
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar
Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund.

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Kommun- och landstingssektorn

Kommuner, landsting, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.

Om Fora

Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning.

För arbetsmarknadens parter

Här finns avtalsregistret ESA, information om hur hängavtal tecknas och filmer som svarar på de vanligaste frågorna.

För pensionsbolag

Information och villkor för anslutning till Avtalspension SAF-LO, valbara pensionsförvaltare, statistik och kontaktinformation.

För leverantörer av lönesystem

Information, uppmärkningskoder och instruktioner gällande de uppgifter som ska rapporteras till Fora.

För journalister & press

I pressrummet finns pressmeddelanden, bilder, filmer och presskontakter.

Självservice

I den här sektionen hittar du blanketter, e-tjänster, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Uppmärkningskoder kollektivavtal

Personer som omfattas av kollektivavtal där det ingår en kompletterande pensionspremie ska märkas upp med en kod.

Uppmärkningskoder Deltidspension

Kollektivavtal  KollektivavtalsnrArbetsgivarförbundFackförbundUppmärknings-kod 
Teknikavtalet IF Metall 800109 Teknikarbetsgivarna (TAG) IF Metall C
TEKO avtalet 800074 Sveriges Textil och Modeföretag  (TEKO) IF Metall D
Livsmedelsavtalet 800052 Livsmedelsföretagen (LI) Livsmedelsarb förbundet L
Tobaksavtalet 800050 Livsmedelsföretagen (LI) Livsmedelsarb förbundet F
Avtalet för vin- och spritindustrin 700129 Livsmedelsföretagen (LI) Livsmedelsarb förbundet V
Kafferosterier och kryddfabriker 800051 Livsmedelsföretagen (LI) Livsmedelsarb förbundet Y
Byggnadsämnesindustrin 800104 Byggnadsämnesförbundet (BÄF) IF Metall B
Buteljglasindustrin 800105 Byggnadsämnesförbundet (BÄF) IF Metall U
Motorbranschavtalet 800172 Motorbranschens arbetsgivarförbund IF Metall Z
Industriavtalet 700242 SINF IF Metall 1
Läder & Sportartiklar 800001 Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) IF Metall Q
Kemiska fabriker 800005 Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) IF Metall 2
Glasindustrin 800002 Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) IF Metall G
Gemensamma Metall 800000 Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) IF Metall 3
Explosivämnesindustrin 800006 Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM)  IF Metall 4
Allokemiska industrin
(t. o. m. 161231)
I-avtalet
(fr. o. m. 170101)
800008 Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) IF Metall A
Återvinningsföretag 700125 Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) IF Metall 5
Tvättindustrin 800004 Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) IF Metall R
Stenindustrin 800003 Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) IF Metall N
Oljeraffinaderier 800007 Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) IF Metall 8
Sockerindustrin (Nordic Sugar AB) 700005  Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) IF Metall H
IMG-avtalet 700471 Oorganiserade arbetsgivare IF Metall 6
Sågverksavtalet 800103 Sveriges Skogsindustrier GS-facket J
Skogsbruk 800015 Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet SLA GS-facket 7
Virkesmätning 800016 Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet SLA GS-facket W
Stoppmöbelindustrin 800021 Trä- och Möbelföretagen GS-facket P
Träindustri 800020 Trä- och Möbelföretagen GS-facket T
Infomediaavtalet 800183 Grafiska Företagen GS-Facket 9
Förpackningsavtalet 800184 Grafiska Företagen GS-Facket O
Ahlsell Gelia/Sv. Foder/Teknosan 701200 Svensk Handel IF Metall #
Handel- & Metallavtalet 800347 Svensk Handel IF Metall +
Studsviksavtalet 701253 Almega Tjänsteförbunden IF Metall @
Flygtekniker med typcertifikat (medarbetaravtal) 701430 Svenska flygbranschen Svenska flygteknikföreningen, Svenska Transportarbetareförbundet  |
Massa- och pappersindustrin 701190 Industriarbetsgivarna Svenska Pappersindustriarbetareförbundet ]
Stål- och metallindustrin blå avtalet 701164 Industriarbetsgivarna Seko, IF Metall  ^
Tidningsavtalet 700584 Almega Mediaföretagen GS-facket $

Uppmärkningskoder Extra pensionsavsättning

Namn på koll avtal  Kollavt.nrArbetsgivarförbundFackförbundUppmärknings-kod 
Måleriyrket 701046, 800489, 800264, 701044 Måleriföretagen, Fastigo Svenska Målareförbundet M
Installationsavtalet 800194 Elektriska Installatörsorganisationen Svenska Elektrikerförbundet I
Kraftverksavtalet 800138 Energiföretagens Arbetsgivareförening Svenska Elektrikerförbundet K
Elektroskandiaavtalet 700146 Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening Svenska Elektrikerförbundet E
Bemanningsföretag 700893 Almega Kompetensföretagen Samtliga 14 LO-förbund ?
Byggavtalet 800370, 700033 Sveriges Byggindustrier, Fastigo Byggnads Å
Dalslands kanal 700724 Almega Tjänsteförbunden Seko =
Detaljhandeln 800331, 701470, 701451, 701480 Svensk Handel, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Idea Handelsanställdas förbund Ä
Entreprenadmaskinavtalet 800077 Maskinentreprenörerna Byggnads Ö
Glasmästeriavtalet 701071 Glasbranschföreningen Byggnads [
Göta kanalbolag AB 700700 Almega Tjänsteförbunden Seko
Lageravtalet 800192, 701441 Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening och Installatörsföretagen Handelsanställdas förbund %
Lager- och E-handelsavtalet 701247 Svensk Handel Handelsanställdas förbund 0
Lagerpersonal vid glassföretag, filialer och depålager samt direktsäljare 701130 Svensk Handel Handelsanställdas förbund
Larm- och säkerhetsteknikavtalet 701275 Installatörsföretagen Svenska elektrikerförbundet, Seko ~
Maskinföraravtalet 800079 Maskinentreprenörerna Seko :
Plåt- och ventilationsavtalet 701181, 701461 Plåt och ventföretagen, Installatörsföretagen Byggnads *
Privatteateravtalet (medarbetaravtal) 701490 Svensk Scenkonst Teaterförbundet, Musikerförbundet  \
Städavtalet 800337 Svensk Handel Handelsanställdas förbund -
Teknikinstallation VVS och Kyl 800188 (->2017.12.31), 701320 (2018.01.01->) 800189, 701331 800190, 701332 700931 Installatörsföretagen, Fastigo Byggnads £
Restaurang- och caféanställda 700085 Svensk Handel HRF /
Skärgårdstrafik ASL 700375 Almega Tjänsteföretagen Seko {
Värdepapper 800099 Almega Tjänsteföretagen Seko
Väg- och banavtalet 800372 Sveriges Byggindustrier Seko }