Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Uppmärkningskoder kollektivavtal

information
Information med tidsbegränsad giltighet

Informationen berör den slutliga rapporteringen av 2023 års löner. För månads­rapportering, som startade i februari 2024, gäller annan information för leverantörer av lönesystem.

Personer som omfattas av kollektiv­avtal där det ingår en kompletterande pensions­premie ska märkas upp med en kod.

Upp­märkningskoder Deltids­pensions­avsättning

Koderna används enbart vid korrigeringar av premier för 2023 och tidigare år (det vill säga premier som bygger på slutliga årslöner).

Kollektiv­avtal Arbetsgivar-
förbund
Fackförbund Upp-märknings-kod 
Teknik­avtalet IF Metall Teknikarbetsgivarna (TAG), Almega Tjänsteföretagen  IF Metall C
TEKO avtalet Sveriges Textil och Modeföretag  (TEKO) IF Metall D
Livsmedels­avtalet Livsmedelsföretagen (LI) Livsmedelsarbetar-
­​förbundet
L
Tobaks­avtalet Livsmedelsföretagen (LI) Livsmedelsarbetar-­​
förbundet
F
Avtalet för vin- och spritindustrin Livsmedelsföretagen (LI) Livsmedelsarbetar-
­​förbundet
V
Kafferosterier och kryddfabriker Livsmedelsföretagen (LI)

Livsmedelsarbetar-­​
förbundet

Y
Byggnadsämnesindustrin Byggnadsämnes­förbundet (BÄF) IF Metall B
Buteljglasindustrin Byggnadsämnes­förbundet (BÄF) IF Metall U
Motorbransch­avtalet Motorbranschens arbetsgivarförbund IF Metall Z
Industri­avtalet SINF IF Metall 1
Kemiska fabriker Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) IF Metall 2
Glasindustrin Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) IF Metall G
Gemensamma Metall Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) IF Metall 3
Explosivämnesindustrin Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM)  IF Metall 4

I-avtalet 
(fr. o. m. 170101)

Allokemiska industrin 
(t. o. m. 161231) 

Stenindustrin
(t. o. m. 160630)

Läder & Sportartiklar
(t. o. m. 160360)

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM)

 

IF Metall A
Återvinningsföretag Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) IF Metall 5
Tvättindustrin Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) IF Metall R
Oljeraffinaderier Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) IF Metall 8
Sockerindustrin (Nordic Sugar AB) Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) IF Metall H
IMG-avtalet Oorganiserade arbetsgivare IF Metall 6
Sågverks­avtalet Sveriges Skogsindustrier GS-facket J
Skogsbruk Skogs- och Lantarbetsgivare­förbundet SLA GS-facket 7
Virkesmätning Skogs- och Lantarbetsgivare­förbundet SLA GS-facket W
Stoppmöbelindustrin Trä- och Möbelföretagen GS-facket P
Träindustri Trä- och Möbelföretagen GS-facket T
Infomedia­avtalet Grafiska Företagen GS-Facket 9
Förpacknings­avtalet Grafiska Företagen GS-Facket O
Ahlsell Gelia/Sv. Foder/Teknosan Svensk Handel IF Metall #
Handel- & Metall­avtalet Svensk Handel IF Metall +
Studsviks­avtalet Almega Tjänsteförbunden IF Metall @
Flygtekniker med typcertifikat (medarbetar­avtal) Svenska flygbranschen

Svenska flygteknik-
föreningen, Svenska Transportarbetare-­​
förbundet 

|
Massa- och pappersindustrin Industriarbetsgivarna Svenska Pappersindustri-arbetare­förbundet ]
Stål- och metallindustrin blå avtalet Industriarbetsgivarna Seko, IF Metall  ^
Tidnings­avtalet Almega Mediaföretagen GS-facket $
Gruventreprenad­avtalet  Maskinentreprenörerna IF Metall °
Trävaruhandels­avtalet Svensk Handel GS-facket Ç

Upp­märkningskoder Extra pensions­avsättning

Koderna används enbart vid korrigeringar av premier för 2023 och tidigare år (det vill säga premier som bygger på slutliga årslöner).

Kollektiv­avtal Arbetsgivar-
förbund
Fackförbund Upp-märknings-kod 
Måleriyrket Måleriföretagen, Fastigo Svenska Målare­förbundet M
Installations­avtalet Elektriska Installatörs-
organisationen
Svenska Elektriker­förbundet I
Kraftverks­avtalet Energiföretagens Arbetsgivareförening Svenska Elektriker­förbundet K
Elektroskandia­avtalet Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening Svenska Elektriker­förbundet E
Bygg­avtalet Sveriges Byggindustrier, Fastigo Byggnads Å
Dalslands kanal Almega Tjänsteförbunden Seko =
Detaljhandeln Svensk Handel, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Idea Handelsanställdas förbund Ä
Entreprenadmaskin­avtalet Maskinentreprenörerna Byggnads Ö
Glasmästeri­avtalet Glasbranschföreningen Byggnads [
Göta kanalbolag AB Almega Tjänsteförbunden Seko
Lager­avtalet Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening och Installatörsföretagen Handelsanställdas förbund %
Lager- och E-handels­avtalet Svensk Handel Handelsanställdas förbund 0
Lagerpersonal vid glassföretag, filialer och depålager samt direktsäljare Svensk Handel Handelsanställdas förbund
Larm- och säkerhetsteknik­avtalet Installatörsföretagen Svenska elektriker­förbundet, Seko ~
Maskinförar­avtalet Maskin-
entreprenörerna
Seko :
Plåt- och ventilations­avtalet Plåt och ventföretagen, Installatörsföretagen Byggnads *
Privatteater­avtalet (medarbetar­avtal) Svensk Scenkonst Teater­förbundet, Musiker­förbundet  \
Städ­avtalet Svensk Handel Handelsanställdas förbund -
Teknikinstallation VVS och Kyl Installatörsföretagen, Fastigo Byggnads £
TRIA Skola & Vård Arbetsgivaralliansen  Kommunal, MeF, Lärar­förbundet, Lärarnas Riksförbund,Vision Ü
Restaurang- och caféanställda Svensk Handel HRF /
Skärgårdstrafik ASL Almega Tjänsteföretagen Seko {
STANLEY Security STANLEY Security Svenska Elektriker­förbundet Ë
Värdepapper Almega Tjänsteföretagen Seko
Väg- och ban­avtalet Sveriges Byggindustrier Seko }
Danscentrum­avtalet Danscentrum Fack­förbundet för scen och film

¢

Teatercentrum­avtalet Teatercentrum Fack­förbundet för scen och film §
Kollektiv­avtalet för Radio, TV, Data- och Elektrotekniker Svensk Handel Svenska Elektriker­förbundet Þ
Spårtrafik Tågföretagen Seko Î