Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in i ESA för att:

  • Söka i avtalsregistret
  • Se gällande kollektivavtal
  • Se medlemskap i arbetsgivarorganisation
Information

Viktig information: Mina sidor kommer under perioden torsdagen den 7 mars kl 17.00 till tisdagen den 12 mars kl 08.00 vara stängda för en större, planerad driftssättning.
Det innebär att du som kund till exempel inte kan månadsrapportera eller använda andra e-tjänster under de här dagarna.

Rapportering av fackliga förtroendevalda

Vid Foras övergång till månatlig hantering av Avtals­pension SAF-LO kommer även hanteringen av fackliga förtroendevalda påverkas. Det nya regelverket träder ikraft för ersättning utbetald från och med 2024-01-01.

Upp­märkning och rapportering

Fackliga förtroendevalda ska innan första månads­­rapporteringen märkas upp med FOK700101 Facklig Förtroendevald LO via tjänsten ”Administrera arbetare” på Mina sidor.

Rapportering av ersättning ska ske efter att den har betalats ut, oavsett om utbetalning sker en eller flera gånger per år. Rapportering ska göras senast sista dagen i den månad som kommer efter utbetalningsmånaden.

Om rapporteringen görs för sent kan förseningsavgift och premietillägg tillkomma.

Deltids­pensions­avsättning och extra pensions­avsättning, samt kompensation för lönedelar över 7,5 IBB.

Det är upp till varje fackförbund att besluta om hur deltids­pensions­avsättning och extra pensions­avsättning ska hanteras. Om fackliga förtroendevalda ska ha kompensation för utebliven deltids- eller extra pensions­avsättning, kan Extra pensions­premie användas. Extra pensions­premie kan användas även vid kompensation för utebliven pensions­premie för lönedelar över 7,5 IBB.

Ni räknar själva ut extra pensions­premien och rapporterar den till Fora en gång per år. Deltids- och extra pensions­avsättning samt pensions­premie för lönedelar över 7,5 IBB rapporteras med fördel vid samma tillfälle.

Samtliga avtalsområdens procentsatser för deltids- och extra pensions­avsättning, samt instruktion för rapportering till Extra pensions­premie finns under Blanketter och dokument för arbetsmarknadens parter.