Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in i ESA för att:

  • Söka i avtalsregistret
  • Se gällande kollektivavtal
  • Se medlemskap i arbetsgivarorganisation

Teckna och avsluta hängavtal

När ett häng­avtal tecknas mellan ett företag och fackförbund, innebär det också att företaget tecknar försäkrings­avtal genom Fora. 

I din roll som ombudsman finns det då vissa saker att tänka på.

  • Informera företaget om försäkrings­avtalet och vad det innebär.
  • Häng­avtal och blanketten Försäkringsunderlag ska skickas in till Fora.
  • Häng­avtalet måste vara underskrivet av behörig firmatecknare för företaget.

Häng­avtalsmallen

Häng­avtalet måste innehålla en specifik text som anger att arbetsgivaren samtidigt tecknar försäkrings­avtal genom Fora. De häng­avtal som inte innehåller skrivningen om tecknande av försäkrings­avtal godkänns inte av Fora utan skickas tillbaka till förbundskontoret för komplettering. Detta görs i enlighet med samarbets- och leverans­avtalet mellan Fora och LO-förbunden.

För att kontrollera att er nuvarande häng­avtalsmall följer samarbets- och leverans­avtalet, kan du kontakta Fora.

För arbetsgivare med arbetare i utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige gäller vissa undantag. Vad som gäller för dessa företag framgår av de gemensamma villkoren, §56-62.

Försäkringsunderlag

Tillsammans med häng­avtalet behöver Fora också få in blanketten Försäkringsunderlag, där företaget anger löner och arbetares personnummer. Som ombudsman behöver du förmedla blanketten till företaget.

Lönerna är en förutsättning för att Fora ska kunna beräkna försäkringspremier och fakturera företaget. Personuppgifterna används för att skicka ut valbrev till anställda som omfattas av Avtals­pension SAF-LO.

Behörig firmatecknare

För att ett häng­avtal ska vara giltigt som försäkringsanmälan måste häng­avtalet från företagets sida vara underskrivet av behörig firmatecknare.

Åtgärder för att motverka penningtvätt

För att Fora ska upprätthålla en god intern styrning och kontroll är detta ett viktigt område att efterleva. Fora är dessutom bundet av de krav som följer av gällande penningtvättsregler.

Uppsagda häng­avtal

Fora har ansvar att hålla ett uppdaterat och korrekt kollektiv­avtalsregister. Därför är det viktigt att Fora får in information när ett häng­avtal inte längre är gällande. Detta för att både företagare och anställda ska omfattas av rätt försäkringar.

Information om detta tar Fora helst in via den Rapporteringsmall som avdelningen Kundservice Partskontakter administrerar och hanterar. Har du frågor om hur information ska skickas in eller om rapporteringsmallen kan du kontakta Kundservice Partskontakter.