Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in i ESA för att:

  • Söka i avtalsregistret
  • Se gällande kollektivavtal
  • Se medlemskap i arbetsgivarorganisation

Utträdes- och övergångsregler

Utträdes- och övergångsregler enligt medbestämmandelagen (MBL) 26 och 28 §§

En MBL §26-anslutning kan endast kan gälla avtalsperioden ut för det specifika kollektiv­avtalet. Vissa kollektiv­avtal gäller dock tills vidare. Parterna behöver meddela Fora om ett företag har ett tidigare slutdatum för kollektiv­avtalet. Fora sammanställer uppgifter om samtliga företag vars avtalsperiod upphör och skickar ut informationen till respektive fackförbund cirka sex månader innan avtalsperioden upphör. När avtalsperioden upphör kommer försäkrings­avtalen att läggas om till icke-kollektiv­avtalsbundna.

Vid en MBL §28-anslutning kontaktar Fora det eller de fackförbund som är avtalstecknande part i kollektiv­avtalet och ställer frågan om de hävdar bundenhet enligt MBL §28. Vid uteblivet svar utgår Fora från att bundenheten ska fortsätta gälla. Kollektiv­avtal som saknar slutdatum kommer fortsatt vara gällande till dess att Fora får annan info. Vid MBL §28 gäller det övertagna kollektiv­avtalet för den övertagande parten på samma sätt som för överlåtaren.

Medbestämmandelagen

Vill du veta med om medbestämmandelagen kan du bland annat läsa om den på Riksdagens hemsida.