Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in i ESA för att:

  • Söka i avtalsregistret
  • Se gällande kollektivavtal
  • Se medlemskap i arbetsgivarorganisation
Du är på Parter
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Aktuellt

Dags att göra ditt pensionsval

10 februari 2023

Just nu gör Fora ett stort brevutskick till alla nyanställda arbetare och till dig som fyllt 22 år. I brevet informerar vi om att du nu börjar tjäna in pengar till din tjänstepension Avtalspension SAF-LO.

Lediga jobb

Lediga jobb

Vi befinner oss på en spännande förändringsresa. Målet är ett modernare Fora som alltid utgår från kundernas behov. Följ med oss på resan! Vi söker just nu...

Kundservice

I Foras kundservicesektioner hittar du bland annat:

  • Blanketter och instruktioner
  • Situationsguider och frågor & svar
  • Kontaktvägar till Fora

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Utträdes- och övergångsregler

Utträdes- och övergångsregler enligt medbestämmandelagen (MBL) 26 och 28 §§

En MBL §26-anslutning kan endast kan gälla avtalsperioden ut för det specifika kollektivavtalet. Vissa kollektivavtal gäller dock tills vidare. Parterna behöver meddela Fora om ett företag har ett tidigare slutdatum för kollektivavtalet. Fora sammanställer uppgifter om samtliga företag vars avtalsperiod upphör och skickar ut informationen till respektive fackförbund cirka sex månader innan avtalsperioden upphör. När avtalsperioden upphör kommer försäkringsavtalen att läggas om till icke-kollektivavtalsbundna.

Vid en MBL §28-anslutning kontaktar Fora det eller de fackförbund som är avtalstecknande part i kollektivavtalet och ställer frågan om de hävdar bundenhet enligt MBL §28. Vid uteblivet svar utgår Fora från att bundenheten ska fortsätta gälla. Kollektivavtal som saknar slutdatum kommer fortsatt vara gällande till dess att Fora får annan info. Vid MBL §28 gäller det övertagna kollektivavtalet för den övertagande parten på samma sätt som för överlåtaren.

Medbestämmandelagen

Vill du veta med om medbestämmandelagen kan du bland annat läsa om den på Riksdagens hemsida.