Viktiga händelser under Fora-året

Januari
Företagen rapporterar slutliga löner

Februari - november
Företag faktureras vid 6 tillfällen

April
Företagen rapporterar slutliga löner för Företagares egen försäkring

Maj
Fora skickar ut pensionsbesked till anställda

November
Parterna meddelar Fora vilka premier och avgifter som ska gälla nästa år

Filmen om Fora

Längd: 1,48 min
Språk: Svenska