Viktiga händelser under Fora-året

Januari
Företagen rapporterar slutliga löner

Februari - november
Företag faktureras vid 6 tillfällen

April
Företagen rapporterar slutliga löner för Företagares egen försäkring

Maj
Fora skickar ut pensionsbesked till anställda

November
Parterna meddelar Fora vilka premier och avgifter som ska gälla nästa år

Nyhetsbrev Parter

Foras nyhetsbrev Parter innehåller nyheter, viktig information och artiklar om aktuella ämnen. Det skickas ut ungefär sex gånger per år.

Läs mer och prenumerera

Filmen om Fora

Längd: 1,48 min
Språk: Svenska