Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in i ESA för att:

  • Söka i avtalsregistret
  • Se gällande kollektivavtal
  • Se medlemskap i arbetsgivarorganisation

För arbetsmarknadens parter

Information och underlag för arbetsgivar- och fackförbund. Det samlade avtalsregistret ESA, information om hur häng­avtal tecknas och filmer som svarar på de vanligaste frågorna.

ESA - ett samlat avtalsregister

ESA hanteras av Fora. Som inloggad i registret får du en snabb och överskådlig bild av bland annat gällande kollektiv­avtal och medlemskap i arbetsgivar­organisationer.

Frågor & svar-filmer

Filmerna svarar på de vanligaste frågorna som företag har. Dela gärna när du har kontakt med företag angående Fora. 

Nyhetsbrev för Foras Parter

Nyhetsbrevet innehåller viktig information och artiklar om aktuella ämnen som är relevanta för arbetsmarknadens parter.

Kontakta oss

Som företrädare för ett förbund kan du vända dig till Kundservice Partskontakter med företagsspecifika frågor och förbundsfiler.

Som företrädare för ett förbund kan du vända dig till Partsrelationer och Produkt i frågor gällande nya och befintliga uppdrag.

Aktuellt

2023-09-27

Idag firar vi tjänstepensionens dag!

Idag är det Tjänstepensionens dag. Det vill vi fira och påminner om att se till att du har tjänstepension genom din anställning.

2023-06-30

Glad sommar!

Nu är sommaren här och vi på Fora vill tacka alla er som varit i kontakt med oss under våren i olika sammanhang. 

2023-06-15

Månadsrapportering av arbetare från och med 2024

Fora går över till månadshantering av de kollektivavtalade försäkringarna. Det innebär månadsvis lönerapportering, fakturering och överföring av pensionspremier till arbetares pensionsbolag. Det är Foras ägare Svenskt Näringsliv och LO som tagit beslutet om övergången till månadshantering.

Bra att veta

Januari: Rapportera slutliga löner

E-tjänsten på Mina sidor för rapportering av slutliga löner öppnar första vardagen i januari. Sista dag att rapportera är 31 januari.

April: Rapportera till Företagares egen försäkring

Innan 30 april ska du som tecknat Avtalspension SAF-LO genom Företagares egen försäkring rapportera slutlig inkomst.

November: Avsluta försäkringsavtalet om ni inte har några anställda

Har företaget inte längre anställda ska uppsägning av försäkringsavtalet vara gjord senast den 30 november, för att ni inte ska faktureras för kommande år.

December: Anmäl huvudadministratör inför lönerapporteringen

Senast i december bör företagen se till att de har en huvudadministratör som kan logga in på Mina sidor i januari och rapportera de slutliga lönerna.

Filmen om Fora

Informationsfilmen "Om Fora" finns på Youtube.
Se filmen på Youtube