Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor Informationsregister och ESA för att:

  • söka i avtalsregistren
  • se gällande kollektivavtal
  • se medlemskap i arbetsgivarorganisation.

För arbetsmarknadens parter

Information och underlag för arbetsgivar- och fackförbund. Det samlade avtalsregistret ESA, information om hur häng­avtal tecknas och andra instruktioner.

Informationsregister och ESA

Informationsregistret och ESA hanteras av Fora. Som inloggad i registret får du en snabb och överskådlig bild av bland annat gällande kollektiv­avtal och medlemskap i arbetsgivar­organisationer.

Nyhetsbrev för Foras Parter

Nyhetsbrevet innehåller viktig information och artiklar om aktuella ämnen som är relevanta för arbetsmarknadens parter.

Kontakta oss

Som företrädare för ett förbund kan du vända dig till kundservice med företagsspecifika frågor och förbundsfiler.

Som företrädare för ett förbund kan du vända dig till Partsrelationer i frågor gällande nya och befintliga uppdrag.

Aktuellt

2024-05-23

Gemensam bolagsstruktur banar väg för varumärket Avtalat

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har enats om nästa steg för varumärket Avtalat och en framtida bolagsstruktur för valcentralerna Fora och Collectum samt informationsbolaget Kollektivavtalsinformation. Det här innebär att all operativ verksamhet i huvudsak samlas i ett och samma bolag, till exempel IT och kundservice. 

2024-05-07

Olgas resa från hovmästare till systemutvecklare på Fora

Mycket eget driv och intensiva studier tog Olga Korobeinik till ett nytt kapitel i yrkeslivet. Hon lämnade restaurangbranschen och började arbeta som systemutvecklare på Fora. ”Det bästa valet jag har gjort”, säger hon själv. Här berättar hon mer om den prestigelösa kulturen, Foras viktiga uppdrag och en spännande digital transformation. Kanske är Fora en plats för dig?

2024-05-03

Pilotkunder värdefull hjälp i övergången till månadsrapportering

Att involvera kunder i en pilot i ett tidigt skede var en viktig del i Foras arbete med övergången till månadsvis rapportering av arbetares löner. Ambitionen med en pilot var att dra viktiga lärdomar på vägen mot lansering av månadsrapportering av arbetare. Två av pilotkunderna berättar här om sina erfarenheter.

Bra att veta

Januari: Rapportera slutlig lönesumma för tjänstemän

E-tjänsten på Mina sidor för rapportering av slutlig lönesumma för tjänstemän öppnar första vardagen i januari. Sista dag att rapportera är 31 januari.

Januari - april: Rapportera till Företagares egen försäkring

Innan 30 april ska du som tecknat Avtalspension SAF-LO genom Företagares egen försäkring rapportera slutlig inkomst.

November: Avsluta försäkringsavtalet om ni inte har några anställda

Har företaget inte längre anställda ska uppsägning av försäkringsavtalet vara gjord senast den 30 november, för att ni inte ska faktureras för kommande år.

December: Anmäl huvudadministratör inför lönerapporteringen

Senast i december bör företagen se till att de har en huvudadministratör som kan logga in på Mina sidor i januari och rapportera de slutliga lönerna.

Filmen om Fora

Informationsfilmen "Om Fora" finns på Youtube.
Se filmen på Youtube