Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in i ESA för att:

  • Söka i avtalsregistret
  • Se gällande kollektivavtal
  • Se medlemskap i arbetsgivarorganisation

Blanketter och dokument för arbetsmarknadens parter

Blanketter och dokument som används av företrädare för arbetsmarknadens parter, LO och Svenskt Näringsliv.