Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på samarbetsytan för att:

  • Ta del av produktionsplan
  • Hitta gemensamma dokument

Om du saknar behörighet, prata med din kontaktperson på Fora.

 

Du är på Pensionsbolag
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Den bästa förmånen

Den 27 september firar vi Tjänstepensionens dag. Alla som arbetar och betalar skatt tjänar in till sin allmänna pension. Tjänstepensionen kommer däremot via arbetsgivaren och är en stor del av den framtida pensionen. Därför är tjänstepension den absolut bästa förmånen arbetsgivare kan erbjuda sina anställda.

Kundservice

I Foras kundservicesektion hittar du bland annat blanketter, instruktioner, vanliga frågor och kontaktvägar.

Sänkt ålder för Avtalspension SAF-LO 2021

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år, med start 2021.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Anslutning till Avtalspension SAF-LO

Varje år är det möjligt för pensionsförvaltare att ansöka om att bli nytt valbart alternativ inom Avtalspension SAF-LO. Detta sker genom ett särskilt anslutningsförfarande där de pensionsförvaltare som uppfyller villkoren blir valbara alternativ.

Syftet med anslutningen är att säkerställa att de produkter som erbjuds ger möjlighet till hög avkastning, har låga avgifter och att pensionsförvaltarna är finansiellt stabila.

Nya pensionsförvaltare som vill bli valbara kan ansöka om detta före 31 augusti.

Ansökningarna utvärderas av Pensionsnämnden som tar beslut om vilka förvaltare som uppfyller villkoren och därmed får ansluta sig. De nya valbara alternativen gäller från och med 1 januari året därpå. 

Pensionsnämnden kan en gång per år ta beslut om ändrade anslutningsvillkor för Avtalspension SAF-LO. De anslutna pensionsförvaltarna får information om eventuella ändringar senast 31 maj.

Senast 31 augusti ska pensionsförvaltarna svara om de accepterar de nya villkoren eller om de väljer att hoppa av.

Pensionsnämnden består av representanter från Svenskt Näringsliv och LO. Fora ansvarar för administrationen av anslutningen och Avtalspension SAF-LO.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor angående anslutning till Avtalspension SAF-LO.


Sandra Petersson
Chef Partrelationer och produkt
sandra.petersson@fora.se
Telefon 08-787 40 42