Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på samarbetsytan för att:

 • Ta del av produktionsplan
 • Hitta gemensamma dokument

Om du saknar behörighet, prata med din kontaktperson på Fora.

 

Information

Viktig information: Mina sidor kommer under perioden torsdagen den 7 mars kl 17.00 till tisdagen den 12 mars kl 08.00 vara stängda för en större, planerad driftssättning.
Det innebär att du som kund till exempel inte kan månadsrapportera eller använda andra e-tjänster under de här dagarna.

Anslutningsvillkor

Anslutningsvillkoren är framtagna i syfte att ansluta pensions­bolag och produkter som ger möjlighet till hög avkastning, har låga avgifter och att pensionen förvaltas i finansiellt stabila bolag. Nedan följer en sammanfattning av nu gällande anslutningsvillkor för Avtals­pension SAF-LO.

Villkor ställs på pensions­bolagets finansiella stabilitet, bland annat utifrån bolagets solvens. För att vara ansluten inom Avtals­pension SAF-LO ställs även krav på kollektiv­avtal.

För att säkerställa att anslutningsvillkoren uppfylls ska pensions­bolaget löpande lämna information till Fora för uppföljning och kvalitetskontroll. Varje år utvärderas att de valbara pensions­produkterna fortfarande uppfyller de aktuella anslutningsvillkoren. Vart tredje år utvärderas pensions­produkternas konkurrenskraft.

Fora rapporterar resultatet av uppföljningen till Pensions­nämnden. De pensions­bolag och produkter som inte kan konkurrera med övriga anslutna produkter inom respektive sparform kan uteslutas.

Traditionell försäkring

 • Högsta tillåtna fasta försäkringsavgift är 65 kronor per försäkring och år plus 0,20 i procentuell försäkringsavgift av kapitalet.
 • Minst 85 procent av inbetald premie ska ge en garanterad förmån.
 • Högsta tillåtna flyttavgift är 400 kronor.

Fond­försäkring

 • Anslutningsvillkoren är konstruerade så att bolagen ska kunna skapa ett fondutbud som är attraktivt för den försäkrade, både till pris och till prestanda.
 • Fondutbudet ska bestå av en entrélösning och minst en penningmarknadsfond.
 • Fondutbudet värderas löpande utifrån avgift och historisk prestanda.
 • Entrélösningen värderas löpande utifrån pris, prestanda och konstruktion.
 • Högsta tillåtna fasta försäkringsavgift är 65 kronor per försäkring och år.
 • Högsta tillåtna flyttavgift är 400 kronor.
 • Entrélösningen får inte vid något tillfälle, oavsett vad som ingår i den, kosta mer än 0,35 procent av kapitalet. Den fasta försäkringsavgiftens storlek räknas med i högsta tillåtna avgift.