Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på samarbetsytan för att:

 • Ta del av produktionsplan
 • Hitta gemensamma dokument

Om du saknar behörighet, prata med din kontaktperson på Fora.

 

Du är på Pensionsbolag
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Aktuellt

Den stressfria dagen – tips från Foras kundcenter

26 maj 2023

På söndag den 28 maj uppmärksammas den stressfria dagen. Den belyser vikten av att förebygga stress och de negativa effekter det medför. På Foras kundservice är man van att bemöta stressade kunder. Här är deras bästa arbetstips, som även kan vara till hjälp i privatlivet.

Mer pengar i plånboken till föräldralediga

11 maj 2023

Under våren och försommaren föds det flest barn i Sverige. Förra året föddes cirka 104 000 barn där maj toppade med närmare 9 600 födda (källa: SCB) Här är information till arbetsgivare som har anställda som ska gå på föräldraledighet.

Aktuellt

Tre miljoner personer får pensionsbesked från Fora

28 april 2023

Med start i början av april skickar Fora ut sitt årliga pensionsbesked till alla som via sin anställning någon gång tjänat in pengar till sin Avtalspension SAF-LO. Ett bra tillfälle att se över sin tjänstepension. Sammanlagt får cirka tre miljoner personer pensionsbesked från Fora.

Möt Foras medarbetare

Gillar när arbetet kräver fokus och snabbhet

Som affärsutvecklare på Fora har Helene Sjölander ett varierande och stundtals intensivt arbete. Det handlar om allt från att ta fram långsiktiga strategier till att vara med och lösa operativa frågeställningar. Ibland kräver arbetet extra fokus och snabbhet. Då trivs Helene som allra bäst.

Aktuellt

Fokus på arbetsmiljön idag

28 april 2023

Idag den 28 april firas FN:s internationella arbetsmiljödag, en årlig internationell kampanj för att främja ett säkert och hälsosamt arbetsliv. Vi sätter extra fokus på arbetsmiljön idag och passar på att fråga ett par skyddsombud om hur de ser på vikten av att lyfta arbetsmiljöfrågor.

Kundservice

I Foras kundservicesektioner hittar du bland annat:

 • Blanketter och instruktioner
 • Situationsguider och frågor & svar
 • Kontaktvägar till Fora

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Anslutningsvillkor

Anslutningsvillkoren är framtagna i syfte att ansluta pensionsbolag och produkter som ger möjlighet till hög avkastning, har låga avgifter och att pensionen förvaltas i finansiellt stabila bolag. Nedan följer en sammanfattning av nu gällande anslutningsvillkor för Avtalspension SAF-LO.

Villkor ställs på pensionsbolagets finansiella stabilitet, bland annat utifrån bolagets solvens. För att vara ansluten inom Avtalspension SAF-LO ställs även krav på kollektivavtal.

För att säkerställa att anslutningsvillkoren uppfylls ska pensionsbolaget löpande lämna information till Fora för uppföljning och kvalitetskontroll. Varje år utvärderas att de valbara pensionsprodukterna fortfarande uppfyller de aktuella anslutningsvillkoren. Vart tredje år utvärderas pensionsprodukternas konkurrenskraft.

Fora rapporterar resultatet av uppföljningen till Pensionsnämnden. De pensionsbolag och produkter som inte kan konkurrera med övriga anslutna produkter inom respektive sparform kan uteslutas.

Traditionell försäkring

 • Högsta tillåtna fasta försäkringsavgift är 65 kronor per försäkring och år plus 0,20 i procentuell försäkringsavgift av kapitalet.
 • Minst 85 procent av inbetald premie ska ge en garanterad förmån.
 • Högsta tillåtna flyttavgift är 400 kronor.

Fondförsäkring

 • Anslutningsvillkoren är konstruerade så att bolagen ska kunna skapa ett fondutbud som är attraktivt för den försäkrade, både till pris och till prestanda.
 • Fondutbudet ska bestå av en entrélösning och minst en penningmarknadsfond.
 • Fondutbudet värderas löpande utifrån avgift och historisk prestanda.
 • Entrélösningen värderas löpande utifrån pris, prestanda och konstruktion.
 • Högsta tillåtna fasta försäkringsavgift är 65 kronor per försäkring och år.
 • Högsta tillåtna flyttavgift är 400 kronor.
 • Entrélösningen får inte vid något tillfälle, oavsett vad som ingår i den, kosta mer än 0,35 procent av kapitalet. Den fasta försäkringsavgiftens storlek räknas med i högsta tillåtna avgift.