Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på samarbetsytan för att:

  • Ta del av produktionsplan
  • Hitta gemensamma dokument

Om du saknar behörighet, prata med din kontaktperson på Fora.

 

För pensionsbolag

Information och villkor för anslutning till Avtals­pension SAF-LO, valbara pensions­bolag, statistik och kontaktinformation.

Sedan 1 januari 2014 gäller ett anslutningsförfarande med särskilda villkor för de valbara pensions­bolagen inom Avtals­pension SAF-LO. Syftet med anslutningen är att säkerställa att de produkter som erbjuds ger möjlighet till hög avkastning, har låga avgifter och att pensionen förvaltas i finansiellt stabila bolag.

Varje år är det möjligt för pensions­bolag att ansöka om att bli nytt valbart alternativ inom Avtals­pension SAF-LO.

Om anslutningen

Information om anslutningsförfarandet för valbara pensions­bolag och produkter inom Avtals­pension SAF LO.

Statistik

Statistik för Avtals­pension SAF-LO per kvartal och helår. 

Samarbetsyta

På samarbetsytan för pensions­bolagen finns gemensamma dokument, som produktionsplaner och kontaktinformation.

Anslutningsvilllkor

Sammanfattning av nu gällande villkor för Avtals­pension SAF-LO.

Jämför valbara pensions­bolag och produkter

I den sektion som vänder sig till privatpersoner finns information om de pensions­bolag som är valbara för Avtals­pension SAF-LO avseende traditionell försäkring och fond­försäkring. Där finns även möjlighet att jämföra de valbara pensions­försäkringarna.