Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på samarbetsytan för att:

  • Ta del av produktionsplan
  • Hitta gemensamma dokument

Om du saknar behörighet, prata med din kontaktperson på Fora.

 

Statistik

Valstatistiken skapar en bild av försäkringskollektivet inom Avtals­pension SAF-LO. Statistiken innehåller uppgifter om:

  • Antal försäkrade per pensions­bolag.
  • Försäkrade per pensions­bolag med överförd premie.
  • Överförda pensions­premier per pensions­bolag.
  • Antal val som gjorts.
  • Genomförda kapitalflyttar per pensions­bolag.
  • Försäkrade per bolag med överförd premie inom LP/AP.