Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på samarbetsytan för att:

  • Ta del av produktionsplan
  • Hitta gemensamma dokument

Om du saknar behörighet, prata med din kontaktperson på Fora.

 

Du är på Pensionsbolag
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Aktuellt

Den stressfria dagen – tips från Foras kundcenter

26 maj 2023

På söndag den 28 maj uppmärksammas den stressfria dagen. Den belyser vikten av att förebygga stress och de negativa effekter det medför. På Foras kundservice är man van att bemöta stressade kunder. Här är deras bästa arbetstips, som även kan vara till hjälp i privatlivet.

Mer pengar i plånboken till föräldralediga

11 maj 2023

Under våren och försommaren föds det flest barn i Sverige. Förra året föddes cirka 104 000 barn där maj toppade med närmare 9 600 födda (källa: SCB) Här är information till arbetsgivare som har anställda som ska gå på föräldraledighet.

Aktuellt

Tre miljoner personer får pensionsbesked från Fora

28 april 2023

Med start i början av april skickar Fora ut sitt årliga pensionsbesked till alla som via sin anställning någon gång tjänat in pengar till sin Avtalspension SAF-LO. Ett bra tillfälle att se över sin tjänstepension. Sammanlagt får cirka tre miljoner personer pensionsbesked från Fora.

Möt Foras medarbetare

Gillar när arbetet kräver fokus och snabbhet

Som affärsutvecklare på Fora har Helene Sjölander ett varierande och stundtals intensivt arbete. Det handlar om allt från att ta fram långsiktiga strategier till att vara med och lösa operativa frågeställningar. Ibland kräver arbetet extra fokus och snabbhet. Då trivs Helene som allra bäst.

Aktuellt

Fokus på arbetsmiljön idag

28 april 2023

Idag den 28 april firas FN:s internationella arbetsmiljödag, en årlig internationell kampanj för att främja ett säkert och hälsosamt arbetsliv. Vi sätter extra fokus på arbetsmiljön idag och passar på att fråga ett par skyddsombud om hur de ser på vikten av att lyfta arbetsmiljöfrågor.

Kundservice

I Foras kundservicesektioner hittar du bland annat:

  • Blanketter och instruktioner
  • Situationsguider och frågor & svar
  • Kontaktvägar till Fora

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Om anslutning till Avtalspension SAF-LO

Varje år är det möjligt för nya pensionsbolag att ansöka om att bli valbara inom Avtalspension SAF-LO. Detta sker genom ett särskilt anslutningsförfarande där de bolag som uppfyller villkoren blir valbara alternativ.

Fora genomför på Pensionsnämndens uppdrag anslutning av pensionsbolag för Avtalspension SAF-LO. Pensionsnämnden fastställer villkoren för anslutningen, ansvarar för tolkningen av Bestämmelser för Avtalspension SAF-LO samt svarar för samtliga beslut. Pensionsnämnden består av representanter från kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och LO.

Anslutningsprocessen syftar till att ansluta finansiellt stabila försäkringsgivare och försäkringsprodukter med förmåga att skapa hög pension till låga kostnader. Anslutningen ska resultera i att ett administrationsavtal sluts mellan Fora och de pensionsbolag som lever upp till Pensionsnämndens kriterier.

Nya pensionsbolag som vill bli valbara kan ansöka om detta före 31 augusti. Ansökningarna utvärderas av Pensionsnämnden som tar beslut om vilka bolag som uppfyller villkoren och därmed får ansluta sig. De nya valbara alternativen gäller från och med 1 januari året därpå.

Pensionsnämnden kan en gång per år ta beslut om ändrade anslutningsvillkor för Avtalspension SAF-LO. De anslutna pensionsbolagen får information om eventuella ändringar senast 31 maj. Senast 31 augusti ska pensionsbolagen svara om de accepterar de nya villkoren eller om de väljer att hoppa av.

Kontaktuppgifter

Pensionsbolag som är intresserade av att veta mer om anslutningsförfarandet för Avtalspension SAF-LO kan kontakta Partsrelationer på Fora.

Sandra Petersson
Chef Partsrelationer och produkt
sandra.petersson@fora.se
Telefon 08-787 40 42