Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in i ESA för att:

 • Söka i avtalsregistret
 • Se gällande kollektivavtal
 • Se medlemskap i arbetsgivarorganisation
Du är på Parter
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Aktuellt

Dags att göra ditt pensionsval

10 februari 2023

Just nu gör Fora ett stort brevutskick till alla nyanställda arbetare och till dig som fyllt 22 år. I brevet informerar vi om att du nu börjar tjäna in pengar till din tjänstepension Avtalspension SAF-LO.

Lediga jobb

Lediga jobb

Vi befinner oss på en spännande förändringsresa. Målet är ett modernare Fora som alltid utgår från kundernas behov. Följ med oss på resan! Vi söker just nu...

Kundservice

I Foras kundservicesektioner hittar du bland annat:

 • Blanketter och instruktioner
 • Situationsguider och frågor & svar
 • Kontaktvägar till Fora

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

ESA - Ett samlat avtalsregister

Mina sidor ESA ger förbund inom LO och Svenskt Näringsliv möjlighet att få en snabb och överskådlig bild av företagen som via kollektivavtal är bundna till ert verksamhetsområde.

ESA står för "Ett samlat avtalsregister"och hanteras av Fora. Det är en direkt spegling av Foras register. 

Register med uppgifter om försäkringsavtal

På Mina sidor ESA har du tillgång till följande uppgifter på företagsnivå:

 • Medlemskap i arbetsgivarorganisation.
 • Hängavtal.
 • Kollektivavtal.
 • Antal anställda.
 • Löneuppgifter.
 • Redovisning av arbetsgivares rapportering och betalning till Fora.
 • Vilka försäkringar och pensionslösningar företaget omfattas av.

Förutom det finns också möjlighet att söka information om ett arbetsgivar- eller fackförbund för att se vilka kollektivavtal som är gällande samt vilka produkter som ingår i aktuellt kollektivavtal.

Inloggning Mina sidor ESA

Inloggning på Mina sidor ESA sker med e-legitimation och därför behöver du som användare av portalen vara inregistrerad som ESA-administratör av din huvudadministratör.

Varje förbund har en huvudadministratör för Mina sidor ESA. Huvudadministratören ser till att förbundets användare av Mina sidor ESA har möjlighet att logga in med sin e-legitimation. Det är alltså ditt förbunds huvudadministratör som registrerar dig som ESA-administratör och därmed också ger dig möjlighet att logga in och att ta del av uppgifterna på Mina sidor ESA. Huvudadministratören tillhör ofta det centrala förbundskontoret.

Fora registrerar alltså inte de specifika ESA-administratörerna, det gör huvudadministratören.

Frågor

Kontakta Partskontakter om du som Arbetsgivarförbund/Fackförbund har frågor gällande företagsuppgifter som finns i ESA-portalen.

Frågor om behörighet
Kontakta Kundservice om ditt förbund saknar huvudadministratör, eller om du som huvudadministratör har frågor.