Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in i ESA för att:

  • Söka i avtalsregistret
  • Se gällande kollektivavtal
  • Se medlemskap i arbetsgivarorganisation
Du är på Parter
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Den bästa förmånen

Den 27 september firar vi Tjänstepensionens dag. Alla som arbetar och betalar skatt tjänar in till sin allmänna pension. Tjänstepensionen kommer däremot via arbetsgivaren och är en stor del av den framtida pensionen. Därför är tjänstepension den absolut bästa förmånen arbetsgivare kan erbjuda sina anställda.

Kundservice

I Foras kundservicesektion hittar du bland annat blanketter, instruktioner, vanliga frågor och kontaktvägar.

Sänkt ålder för Avtalspension SAF-LO 2021

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år, med start 2021.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

ESA - Ett samlat avtalsregister

Mina sidor ESA ger förbund inom LO och Svenskt Näringsliv möjlighet att få en snabb och överskådlig bild av företagen som via kollektivavtal är bundna till ert verksamhetsområde.

ESA står för "Ett samlat avtalsregister"och hanteras av Fora. Det är en direkt spegling av Foras register. 

Register med uppgifter om försäkringsavtal

På Mina sidor ESA har du tillgång till följande uppgifter på företagsnivå:

  • Medlemskap i arbetsgivarorganisation.
  • Hängavtal.
  • Kollektivavtal.
  • Antal anställda.
  • Löneuppgifter.
  • Redovisning av arbetsgivares rapportering och betalning till Fora.
  • Vilka försäkringar och pensionslösningar företaget omfattas av.

Förutom det finns också möjlighet att söka information om ett arbetsgivar- eller fackförbund för att se vilka kollektivavtal som är gällande samt vilka produkter som ingår i aktuellt kollektivavtal.

Inloggning Mina sidor ESA

Inloggning på Mina sidor ESA sker med e-legitimation och därför behöver du som användare av portalen vara inregistrerad som ESA-administratör av din huvudadministratör.

Varje förbund har en huvudadministratör för Mina sidor ESA. Huvudadministratören ser till att förbundets användare av Mina sidor ESA har möjlighet att logga in med sin e-legitimation. Det är alltså ditt förbunds huvudadministratör som registrerar dig som ESA-administratör och därmed också ger dig möjlighet att logga in och att ta del av uppgifterna på Mina sidor ESA. Huvudadministratören tillhör ofta det centrala förbundskontoret.

Fora registrerar alltså inte de specifika ESA-administratörerna, det gör huvudadministratören.

Frågor

Kontakta Partskontakter om ditt förbund saknar huvudadministratör, eller om du som huvudadministratör har frågor.