Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in i ESA för att:

  • Söka i avtalsregistret
  • Se gällande kollektivavtal
  • Se medlemskap i arbetsgivarorganisation

ESA - Ett samlat avtalsregister

Mina sidor ESA ger förbund inom LO och Svenskt Näringsliv möjlighet att få en snabb och överskådlig bild av företagen som via kollektiv­avtal är bundna till ert verksamhetsområde.

ESA står för "Ett samlat avtalsregister"och hanteras av Fora. Det är en direkt spegling av Foras register. 

Register med uppgifter om försäkrings­avtal

På Mina sidor ESA har du tillgång till följande uppgifter på företagsnivå:

  • Medlemskap i arbetsgivar­organisation.
  • Häng­avtal.
  • Kollektiv­avtal.
  • Antal anställda.
  • Löneuppgifter.
  • Redovisning av arbetsgivares rapportering och betalning till Fora.
  • Vilka försäkringar och pensions­lösningar företaget omfattas av.

Förutom det finns också möjlighet att söka information om ett arbetsgivar- eller fackförbund för att se vilka kollektiv­avtal som är gällande samt vilka produkter som ingår i aktuellt kollektiv­avtal.

Inloggning Mina sidor ESA

Inloggning på Mina sidor ESA sker med e-legitimation och därför behöver du som användare av portalen vara inregistrerad som ESA-administratör av din huvud­­administratör.

Varje förbund har en huvud­­administratör för Mina sidor ESA. Huvud­­administratören ser till att förbundets användare av Mina sidor ESA har möjlighet att logga in med sin e-legitimation. Det är alltså ditt förbunds huvud­­administratör som registrerar dig som ESA-administratör och därmed också ger dig möjlighet att logga in och att ta del av uppgifterna på Mina sidor ESA. Huvud­­administratören tillhör ofta det centrala förbundskontoret.

Fora registrerar alltså inte de specifika ESA-administratörerna, det gör huvud­­administratören.

Frågor

Kontakta kundservice om du som Arbetsgivarförbund/Fackförbund har frågor gällande företagsuppgifter som finns i ESA-portalen.

Frågor om behörighet
Kontakta Kundservice om ditt förbund saknar huvud­­administratör, eller om du som huvud­­administratör har frågor.