Byt sektion
Självservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in i ESA för att:

  • Söka i avtalsregistret
  • Se gällande kollektivavtal
  • Se medlemskap i arbetsgivarorganisation
Du är på Parter
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Företag utan anställda

För företag utan anställda, med eller utan kollektivavtal.

Kommun- och regionsektorerna

Kommuner, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat

Information med anledning av Coronaviruset

Det kommer många frågor till Fora med anledning av Coronaviruset. Därför har vi samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

ESA - Ett samlat avtalsregister

Mina sidor ESA ger förbund inom LO och Svenskt Näringsliv möjlighet att få en snabb och överskådlig bild av företagen som via kollektivavtal är bundna till ert verksamhetsområde.

ESA står för "Ett samlat avtalsregister"och hanteras av Fora. Det är en direkt spegling av Foras register. 

Register med uppgifter om försäkringsavtal

På Mina sidor ESA har du tillgång till följande uppgifter på företagsnivå:

  • Medlemskap i arbetsgivarorganisation.
  • Hängavtal.
  • Kollektivavtal.
  • Antal anställda.
  • Löneuppgifter.
  • Redovisning av arbetsgivares rapportering och betalning till Fora.
  • Vilka försäkringar och pensionslösningar företaget omfattas av.

Förutom det finns också möjlighet att söka information om ett arbetsgivar- eller fackförbund för att se vilka kollektivavtal som är gällande samt vilka produkter som ingår i aktuellt kollektivavtal.

Inloggning Mina sidor ESA

Inloggning på Mina sidor ESA sker med e-legitimation och därför behöver du som användare av portalen vara inregistrerad som ESA-administratör av din huvudadministratör.

Varje förbund har en huvudadministratör för Mina sidor ESA. Huvudadministratören ser till att förbundets användare av Mina sidor ESA har möjlighet att logga in med sin e-legitimation. Det är alltså ditt förbunds huvudadministratör som registrerar dig som ESA-administratör och därmed också ger dig möjlighet att logga in och att ta del av uppgifterna på Mina sidor ESA. Huvudadministratören tillhör ofta det centrala förbundskontoret.

Fora registrerar alltså inte de specifika ESA-administratörerna, det gör huvudadministratören.

Kontakta Partskontakter om ditt förbund saknar huvudadministratör, eller om du som huvudadministratör har frågor.

Inloggning med e-legitimation från 29 maj

Möjligheten att logga in med användarnamn och lösenord på Mina sida har tagits bort. Från den 29 maj 2019 går det bara att logga in med e-legitimation.