Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Så motverkar Fora penningtvätt

Fora har rutiner för att motverka penningtvätt.  Begreppet penningtvätt är en gemensam benämning på alla åtgärder som syftar till att dölja att pengar eller andra tillgångar kommer från brottslig verksamhet. 

Som förmedlare av premier till försäkringsbolag har vi fastställt interna regler om åtgärder mot penningtvätt. Reglerna innebär bland annat rutiner för att förhindra att penningtvätt sker inom ramen för verksamheten.

Utöver de interna reglerna med åtgärder mot penningtvätt har vi även fastställt vilken kontroll och vilka åtgärder som ska vidtas vid teckning av försäkrings­avtal och premiebetalningar med mera. Foras personal genomgår också en utbildning om gällande regler.