Byt sektion
Självservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på Om Fora
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Sänkt ålder för Avtalspension SAF-LO 2021

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år, med start 2021.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Så motverkar Fora penningtvätt

Fora har rutiner för att motverka penningtvätt.  Begreppet penningtvätt är en gemensam benämning på alla åtgärder som syftar till att dölja att pengar eller andra tillgångar kommer från brottslig verksamhet. 

Som förmedlare av premier till försäkringsbolag har vi fastställt interna regler om åtgärder mot penningtvätt. Reglerna innebär bland annat rutiner för att förhindra att penningtvätt sker inom ramen för verksamheten.

Utöver de interna reglerna med åtgärder mot penningtvätt har vi även fastställt vilken kontroll och vilka åtgärder som ska vidtas vid teckning av försäkringsavtal och premiebetalningar med mera. Foras personal genomgår också en utbildning om gällande regler.