Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in i ESA för att:

  • Söka i avtalsregistret
  • Se gällande kollektivavtal
  • Se medlemskap i arbetsgivarorganisation

Teckna och avsluta hängavtal

När ett häng­avtal tecknas mellan ett företag och fackförbund, innebär det också att företaget tecknar försäkrings­avtal genom Fora. 

I din roll som ombudsman finns det då vissa saker att tänka på.

  • Informera företaget om försäkrings­avtalet och vad det innebär.
  • Häng­avtal och blanketten Anmälan huvud­­administratör Mina sidor skickas till Fora.
  • Häng­avtalet måste vara underskrivet av behörig firmatecknare för företaget.

Häng­avtalsmallen

Häng­avtalet måste innehålla en specifik text som anger att arbetsgivaren samtidigt tecknar försäkrings­avtal genom Fora. De häng­avtal som inte innehåller skrivningen om tecknande av försäkrings­avtal godkänns inte av Fora utan skickas tillbaka till förbundskontoret för komplettering. Detta görs i enlighet med samarbets- och leverans­avtalet mellan Fora och LO-förbunden.

För att kontrollera att er nuvarande häng­avtalsmall följer samarbets- och leverans­avtalet, kan du kontakta Fora.

Behörig firmatecknare

För att ett häng­avtal ska vara giltigt som försäkringsanmälan måste häng­avtalet från företagets sida vara underskrivet av behörig firmatecknare.

Om företaget inte har ett svenskt organisationsnummer behöver Fora ett utdrag från företagets nationella bolagsregister där firmatecknare framgår.

Tillfällig verksamhet

För arbetsgivare med arbetare i utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige gäller vissa undantag. Vad som gäller för dessa företag framgår av de gemensamma villkoren, §56-62.

Anmälan huvud­­administratör

Varje företag som har försäkrings­avtal hos Fora behöver anmäla en huvud­­administratör. Det är huvudadmnistratören som får all viktig information samt har behörighet att logga in på Mina sidor. Anmälan kan göras på två sätt:

  • Blanketten "Anmälan huvud­­administratör" kan fyllas i och skickas in tillsammans med häng­avtalet. 
  • Arbetsgivaren kan, när de fått sitt kundnummer, anmäla eller byta huvud­­administratör via e-tjänst.

Uppsagda häng­avtal

Fora har ansvar att hålla ett uppdaterat och korrekt kollektiv­avtalsregister. Därför är det viktigt att Fora får in information när ett häng­avtal inte längre är gällande. Detta för att både företagare och anställda ska omfattas av rätt försäkringar.

Information om detta tar Fora helst in via den Rapporteringsmall som avdelningen Kundservice Partskontakter administrerar och hanterar. Har du frågor om hur information ska skickas in eller om rapporteringsmallen kan du kontakta Kundservice Partskontakter.

Åtgärder för att motverka penningtvätt

För att Fora ska upprätthålla en god intern styrning och kontroll är detta ett viktigt område att efterleva. Fora är dessutom bundet av de krav som följer av gällande penningtvättsregler.