Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Frågor och svar

Månadsrapportering – start 2024

Här finns svar på några av de vanligaste frågorna om bland annat upp­märkning, löne­rapportering och fakturan från Fora, i samband med övergången till månatlig rapportering av arbetares löner.  

Sidan uppdateras kontinuerligt.

Månatlig hantering av de kollektivavtalade försäkringarna

Toggle

Varför går Fora över till månatlig hantering av de kollektiv­avtalade försäkringarna?

Vad är syftet med förändringen?

Varför sker förändringen vid olika tidpunkter för arbetare och tjänste­män?

Vad blir Avtalats roll i det här?

Uppmärkning av anställda

Toggle

Vad innebär ny upp­märkning av anställda?

Var genomförs den nya upp­märkningen, hos Fora eller i lönesystemet?

När kan jag märka upp företagets arbetare?

Månatlig rapportering av löner

Toggle

Vad innebär det att Fora går över till månatlig löne­­rapportering?

När ska vi börja rapportera varje månad?

Hur korrigerar jag en redan inrapporterad lön?

Ska även tjänste­männens uppgifter rapporteras in varje månad?

Jag rapporterar till Skatteverket och Collectum varje månad, kan ni inte använda de uppgifterna?

Hur beräknas gränsen för 7,5 IBB från och med 2024, fortsatt per år eller per månad?

Kommer vårt lönesystem ha stöd för månads­rapportering och upp­märkning?

Känner vår pensions-/försäkringsadministratör till detta?

Fakturan från Fora

Toggle

Kommer även kompletterande pensions­premier att faktureras och överföras varje månad?

Varför är det skillnad på olika pensions­premier, allt är ju arbetarnas tjänste­pension?

Vilken fråga saknar du svar på?

Hjälp oss att komplettera vårt bibliotek av frågor och svar. Ditt bidrag hjälper oss att förstå vilka uppdateringar vi behöver göra på den här och andra sidor.