Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Frågor och svar

Månadsrapportering – start 2024

Här finns svar på några av de vanligaste frågorna om bland annat upp­märkning, löne­rapportering och fakturan från Fora, i samband med övergången till månatlig rapportering av arbetares löner.

Sidan uppdaterades 2024-04-18. Motsvarande information på engelska.

Allmänna frågor om förändringen

Månatlig hantering av de kollektivavtalade försäkringarna

Toggle

Varför går Fora över till månatlig hantering av de kollektiv­avtalade försäkringarna?

Vad innebär det att Fora går över till månads­rapportering?

Vad är syftet med övergången till månads­rapportering?

Varför sker övergången vid olika tidpunkter för arbetare och tjänste­män?

Vi har både arbetare och tjänste­män anställda, hur blir det för oss?

När blir det en gemensam rapportering till Fora och Collectum?

Vad blir Avtalats roll i det här?

Mina sidor är alltid trögt att jobba i när det är löne­­rapportering i januari, hur ska det bli nu när alla ska rapportera varje månad?

Varför har vi två avtalsnummer på vår försäkringsbekräftelse?

Vad betyder övergången till månads­rapportering för våra anställda?

Den nya upp­märkningen

Uppmärkning – vem, när, var och hur?

Toggle

Var hittar jag våra upp­märkningsalternativ?

Var genomför jag upp­märkningen, hos Fora eller i lönesystemet?

Om jag gör ändringar i upp­märkningen på Mina sidor, uppdateras då informationen även i vårt lönesystem?

Behöver jag göra om upp­märkningen varje månad?

Varför inför ni en ny upp­märkning?

Ersätter den nya upp­märkningen den upp­märkning vi gör idag?

Vi har redan gjort en upp­märkning hos Fora i samband med årlig löne­­rapportering, räcker inte det?

Vad är en FOK?

Jag har ändrat startdatum på en upp­märkning för en anställd, men det nya startdatumet visas inte i gränssnittet på Mina sidor. Hur gör jag då?

Uppmärkning – vilken uppmärkning ska jag välja?

Toggle

Hur vet jag vilken upp­märkning jag ska välja för en anställd?

Vart vänder jag mig om jag är osäker på vilken upp­märkning jag ska använda?

Hur märker jag upp ägare/företagare?

Hur ska vi märka upp anställda som har uppgifter både som arbetare och tjänste­män/går under flera kollektiv­avtal?

Vad händer om en arHur gör vi med upp­märkning för en arbetare som byter anställning mitt i månaden?betare byter anställning mitt i månaden (även retroaktivt)?

Hur rättar jag en upp­märkning retroaktivt?

Vi har anställda som inte omfattas av de kollektiv­avtal vi har tecknat, hur ska de märkas upp?

Vad händer om vi byter kollektiv­avtal, eller lägger till ett nytt, påverkas upp­märkningen då?

Ska tjänste­männen märkas upp?

Varför har vi fått upp­märkningskoder för tjänste­män, de ska ju inte märkas upp?

Varför har vi fått upp­märkningskoder för andra personalkategorier än arbetare?

Kan det finnas flera olika upp­märkningsalternativ inom ett kollektiv­avtal?

Varför har en av mina anställda en upp­märkning som börjar med TAG i stället för FOK?

Vilket startdatum ska jag sätta på en anställning som gäller sedan länge?

Jag förstår inte när jag ska använda alternativet “FOK301151, Arbetare, med arbetsuppgifter utanför kollektiv­avtal”?

Jag har lagt in felaktigt slutdatum på upp­märkning/anställning på en person och vill ändra datumet i det manuella gränssnittet. Hur gör jag?

Jag har lagt in ett slutdatum på en upp­märkning/anställning i e-tjänsten Administrera arbetare, men datumet jag har lagt in syns inte i gränssnittet. Behöver jag lägga in det på nytt?

Jag vill ändra slutdatum för ”Överenskommelse om fortsatt intjänande av tjänste­pension”, hur gör jag?

Jag har felaktigt lagt till ”Överenskommelse om fortsatt intjänande av tjänste­pension” på en individ – hur tar jag bort det?

Jag har lämnat individuppgifter via Excelfil men ser dem inte i e-tjänsten Administrera arbetare. Varför?

Den nya månads­­rapporteringen av löner

Månadsrapportering – vem, när, var och hur?

Toggle

Hur lång tid har vi på oss för varje månadsrapport?

Ska jag undanta någon arbetare från månads­­rapporteringen?

Tas det ut någon kostnad för arbetare över 65 år?

Hur ska jag rapportera anställda över 65 år som har en överenskommelse om fortsatt intjänande av tjänste­pension? 

När och hur ska jag använda Avtals­pension SAF-LO efter 65 år respektive Kompletterande pensions­premie efter 65 år?

Ska även tjänste­männens uppgifter rapporteras in varje månad?

Ska jag rapportera in lön varje månad oavsett belopp, alltså även om det är en deltidsanställd som får ut ett mycket lågt belopp?

Ska jag månadsrapportera även om jag en månad inte betalat ut någon lön överhuvudtaget?

Ska jag ta med anställda som en viss månad inte har fått ut någon lön, exempelvis timanställda?

Hur gör jag med rapportering av säsongsanställda?

Hur gör jag med extrapersonal som har många korta anställnings­avtal under en månad?

Jag är ensam anställd på företaget och äger företaget. Ska jag månadsrapportera lön?

Ska även underlaget till Företagares egen försäkring rapporteras månadsvis?

Vad händer om vi är sena med en lönerapport?

Får vi förseningsavgift för sen eller utebliven rapportering, även om vi inte har betalat ut löner den aktuella månaden?

Kan jag skicka in flera organisationsnummer i samma fil?

Vi är flera filialer under samma organisationsnummer. Kan vi skicka varsin fil från respektive filial?

Kan jag ladda upp filer för flera organisationsnummer samtidigt?

Kan jag löne­rapportera via API från mitt lönesystem?

Kan vi ta ut en avstämningsfil liknande den som Collectum har?

Jag rapporterar till Skatteverket varje månad, kan ni inte använda de uppgifterna?

Kan jag månadsrapportera arbetare utan svenskt personnummer eller samordnings­nummer?

Hur gör vi för rapportera lön för en individ som inte hunnit få sitt samordnings­nummer?

Är det enbart huvud­­administratören som kan rapportera löner eller även administratörer?

Vilket format har filen från lönesystemet som används vid månads­rapportering?

Kan jag rapportera flera månader i samma fil?

Ska även fackliga förtroendemän rapporteras månadsvis framöver?

Vad ska fackliga förtroendemän märkas upp med?

Hur rapporterar jag en anställd som har skyddad identitet när för- och efternamn är obligatoriskt i filen?

Behöver vi rapportera in våra nyanställda arbetare även i fortsättningen?

Hur gör jag för att ta bort en person, exempelvis en tjänsteman, som jag felaktigt märkt upp och rapporterat lön för?

Jag har rapporterat via fil men tog felaktigt med en tjänsteman. Om jag skickar in en ny fil där personen inte är med, tas den bort då?

Hur vet jag att min rapportering var korrekt?

Kan jag rapportera löner via fil om det inte går att göra upp­märkningen i lönesystemet?

Jag kan inte göra upp­märkningen i lönesystemet, hur gör jag då?

Kan jag rapportera löner med hjälp av excelfilen?

Varför kan jag inte rapportera in personer som är under 13 år?

Månadsrapportering – vad ska rapporteras?

Toggle

Hur beräknas gränsen för 7,5 IBB från och med 2024, fortsatt per år eller per månad?

Vad innebär "lön hänförlig till annan månad"?

Hur ska lönen fördelas på tidigare månader?

Vad händer om vi missar att rapportera hänförlig lön?

Vad är syftet med att hänföra vissa lönetyper till andra månader?

Finns det stöd i vårt lönesystem för lön hänförlig till annan månad?

Vad händer om lön är hänförlig till ett tidigare år än 2024?

Går det att rapportera negativ lön?

Vad gör jag om en anställd har negativ lön?

Hur korrigerar jag en redan inrapporterad lön?

Hur ska jag rapportera anställda som slutat under 2023 men får lön utbetald även under 2024?

Är kontant utbetald bruttolön nytt i och med månads­rapportering av löner?

De nya faktureringsrutinerna

Månadsfakturan från Fora

Toggle

När kommer den första månadsfakturan?

När skickas månadsfakturan ut?

Hur lång tid har vi på oss att betala fakturan?

Kan vi få detaljerade uppgifter om kostnad per anställd, per produkt, per period för varje månad?

Kan man få kostnaderna uppdelade på kostnadsställenivå, på fakturan eller i specifikationen?

Hur ofta faktureras och överförs kompletterande pensions­premier?

Varför är det skillnad på olika pensions­premier, allt är ju arbetarnas tjänste­pension?

Till vilka bankgironummer ska fakturan för tjänste­männens respektive arbetarnas försäkringar betalas in?

Varför kan jag inte se pris/procentsatser på fakturaspecifikationen eller i csv-filen ”detaljerade kostnader”?

Varför sammanställer ni inte underlag för Särskild löneskatt för pensions­kostnader (SLP) för hela året?

Varför finns det inte ett OCR-nummer på månadsfakturan?

Vad ska jag använda som referens när jag betalar månadsfakturan?

Jag får en varning i internetbanken vid betalning av Foras månadsfakturor, varför då?

Varför får jag ett högre pris än tidigare på en av försäkringarna?

De anställdas pensions­premier

Information till anställda

Toggle

Vad betyder övergången till månads­rapportering för våra anställda?

När överförs pensions­premien till våra anställdas pensions­bolag?

När kan de anställda se sina pensions­premier på Mina Sidor?

Kan de anställda se den inrapporterade månadslönen?

När får våra anställda information om att deras premier kommer att föras över varje månad från och med 2024?

Hjälpte den här sidan dig?

Tolv är bättre än en

Tolv löne­rapporter om året ger arbetarna större möjlighet till avkastning på tjänste­­pensionen. Du som arbetsgivare får också en faktura med verklig kostnad varje månad.