Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag  
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

ESA

Om oss

Vi guidar företag och deras anställda rätt i sin kollektiv­avtalade pensions- och försäkringslösning. Genom smarta och prisvärda tjänster bidrar vi till ett tryggare arbetsliv och ett hållbart samhälle.

Fora har en viktig roll i att bygga ett hållbart samhälle eftersom vi är ett av fundamenten i ett tryggt arbetsliv. Vi ägs av både Svenskt Näringsliv och LO, och är inte vinstdrivande. Därför är vi en oberoende kraft som bara har kundernas intressen för ögonen. Vi vill visa vägen till ett enklare arbetsliv och tror på kollektiv­avtalens kraft att skapa trygghet. Det är vad som driver oss, omtanken om människor genom ett enklare och tryggare arbetsliv. Och viljan att bidra till ett Sverige som står starkt för framtiden. 

Vårt uppdrag som serviceföretag är att säkerställa att kollektiv­avtalade förmåner blir korrekt hanterade, beräknade, fakturerade och överförda. 

Fora är den oberoende valcentralen för Avtals­pension SAF-LO

Varje år förmedlar vi drygt 21 miljarder kronor i premier och avgifter.

Våra kunder är 235 000 företag och deras anställda.

Cirka 4 miljoner individer omfattas av de kollektiv­avtalade försäkringarna som Fora administrerar.

Vår historia

Foras uppdrag startade långt innan Fora bildades 1997.

Jobba på Fora

Tillsammans skapar vi värde för våra kunder genom att omsätta kunskap till nytta.

Foras pressrum

I pressrummet finns nyheter om Fora samt pressmeddelanden, bilder och presskontakter.

Årsredovisningar

Här kan du ladda ner Foras årsredovisningar.

Foras etikpolicy

Syftet med Foras etikpolicy är säkerställa att verksamheten bedrivs inom ramen för gällande regelverk och på ett etiskt godtagbart sätt.