Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Styrning och regelefterlevnad

Fora arbetar för att verksamheten drivs enligt gällande interna och externa regler och för att upprätthålla intern styrning och kontroll i verksamheten.

Så hanterar Fora klagomål

Klagomål hanteras i första hand av Foras kundtjänst och därefter av Foras klagomålsgrupp. Klagomålsgruppen omprövar skriftliga redogörelser kostnadsfritt.

Så hanterar Fora personuppgifter

Fora är personuppgifts­ansvarig för personuppgifter som företagskunder lämnar till Fora om sina anställda.

Så motverkar Fora penningtvätt

Fora har rutiner för att motverka penningtvätt. Det är en benämning på alla åtgärder som syftar till att dölja att pengar eller andra tillgångar kommer från brottslig verksamhet.

Juridisk information

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektiv­avtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Fora har ingen rådgivande funktion och arbetar helt utan eget vinstintresse.

Årsredovisningar

Här kan du ladda ner Foras årsredovisningar.

Foras etikpolicy

Syftet med Foras etikpolicy är säkerställa att verksamheten bedrivs inom ramen för gällande regelverk och på ett etiskt godtagbart sätt.

Visselblåsning

Fora har inrättat en visselblåsarlösning för att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden.