Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Vår historia

Foras unika uppdrag, att säkerställa att kollektiv­avtalade förmåner blir hanterade, beräknade, fakturerade och överförda, startade långt innan Fora bildades 1997.

1963

1963 infördes Tjänstegruppliv­försäkring, TGL som innebar att efterlevande till arbetare som dog innan de slutat jobba kunde få ekonomisk ersättning. Företaget AFA Försäkring bildades för att ta hand om TGL.

1965

SAF och LO beslutade att införa Försäkring om avgångsbidrag, AGB. Nu kunde arbetare som blev uppsagda på grund av arbetsbrist få ekonomisk ersättning.

1972

Nu utökades arbetarnas skydd med Avtalsgrupp­sjuk­försäkring, AGS som ger ersättning för inkomstbortfall vid sjukskrivning.

1973

Nu fick de svenska arbetarna för första gången i historien tjänste­pension, den förmånsbaserade STP-planen. SPP fick i uppdrag att sköta STP-planen. AMF Pension bildades och blev en särskild sektor inom SPP.

AMF Sjuk­försäkringsaktiebolag, AMF Pension och AMF Trygghets­försäkrings-aktiebolag bildades och kallades gemensamt för AMF. 1974 bildades AMF-debiteringscentral. Det är denna central som ska komma att utvecklas och bli grunden för delar av det framtida Fora. Debiteringscentralen får i slutet av sjuttiotalet uppdrag att administrera AMF-försäkringarna.

1974

Det här året infördes Trygghets­försäkring vid yrkesskada, TFY, som sedan bytte namn till Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA.

1979

AMF-debiteringscentral fick i uppdrag att vara länk mellan arbetsgivare och försäkringsbolag. Nu behövde arbetsgivarna bara vända sig till ett ställe för att teckna försäkringar och rapportera löner.

1992 blev AMF Pension ett självständigt bolag. Både STP-planen och AMF Debiteringscentral följde med in i AMF Pension.

1996 beslutade parterna att den premiebestämda Avtals­pension SAF-LO skulle ersätta den förmånsbestämda STP-planen. Det bestämdes också att Avtals­pension SAF-LO skulle konkurrensutsättas från och med 1998. I samband med detta infördes också Premiebefrielse­försäkringen i Avtals­pension SAF-LO vilket innebar att arbetarna nu får pengar inbetalda till sin tjänste­pension vid sjukskrivning.

1997 Konkurrensutsättningen av Avtals­pension SAF-LO medförde att AMF Centralen AB bildades ur AMF-debiteringscentral. Det blev ett fristående bolag som kompletteras med funktionen valcentral. Det är detta som blev det Fora som vi känner idag.

1998

Det här året ägde det första pensions­valet rum och blev en stor framgång med 60 procent aktiva pensions­val. Samma år bytte AMF Centralen AB namn till FORA Försäkringscentral AB, eller Fora, kort och gott.

2004

2004 blev Avtals­pension SAF-LO först av alla kollektiv­avtalade tjänste­pensioner med att införa flytträtt, det vill säga rätten att flytta försäkringskapital från ett pensions­bolag till ett annat.

2007

Beslut togs om upphandling av försäkringsbolag för Avtals­pension SAF-LO. Parterna ville genom detta uppnå möjlighet till hög avkastning, låga avgifter och finansiell stabilitet.

2013 - 2014

2013 förhandlas deltids­pension fram som ger vissa yrkesgrupper högre avsättning till Avtals­pension SAF-LO. Sedan 2014 gäller anslutningsförfarandet med särskilda villkor.

2014

Femtio år efter att den första trygghets­försäkringen kom får arbetarna Föräldrapenningtillägg, FPT en komplettering till Försäkringskassans ersättning. Nu har arbetarna inte bara tjänste­pension utan skydd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, föräldraledighet och dödsfall.

2024

Fora går från års- till månadshantering av Avtals­pension SAF-LO och övriga försäkringar för arbetare. Det innebär löne­­rapportering, fakturering och premieöverföring varje månad. Genom denna reform får arbetarna större möjlighet till avkastning på sina pensions­pengar.

Fora idag

Uppdraget har vuxit över tid, och idag har Fora 250 medarbetare. Cirka 4,7 miljoner individer omfattas av försäkringarna som Fora administrerar och varje år förmedlar vi drygt 24 miljarder kronor i premier och avgifter från 232 000 företag till 12 olika pensions­bolag.