Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Kafferosteriet Löfbergs i Karlstad

7 december 2023

Inför den kommande övergången till månads­rapportering förbereder sig Ann-Louise Larsson, hr-generalist, genom att ta del av information från Fora och från leverantören av företagets lönesystem. 

Kaffe_700px.jpg
Bild: Löfbergs

På kafferosteriet Löfbergs i Karlstad har det producerats kaffe ända sedan 1906 då företaget startade. Här arbetar Ann-Louise Larsson som hr-generalist vilket innebär en mängd olika arbetsuppgifter som berör medarbetarna, bland annat lönehantering.

Inför den kommande övergången till månads­rapportering förbereder sig Ann-Louise genom att ta del av information från Fora och från leverantören av företagets lönesystem. Att gå över till månads­rapportering blir ett lyft, menar Ann-Louise.

– Jag tycker det blir en stor förbättring att rapportera varje månad, tryggare både för oss som företag och för den anställde. All annan pensions­rapporering görs per månad och jag tycker det är bra att rapporteringen till Fora ska göras på samma sätt, det kommer att underlätta både för alla inblandade hos oss, säger Ann-Louise Larsson.

 

7 maj 2024

Läs om Olgas resa från hovmästare till systemutvecklare på Fora

Mycket eget driv och intensiva studier tog Olga Korobeinik till ett nytt kapitel i yrkeslivet. Hon lämnade restaurangbranschen och började arbeta som systemutvecklare på Fora. ”Det bästa valet jag har gjort”, säger hon själv. Här berättar hon mer om den prestigelösa kulturen, Foras viktiga uppdrag och en spännande digital transformation. Kanske är Fora en plats för dig?

3 maj 2024

Pilotkunder värdefull hjälp i övergången till månadsrapportering

Att involvera kunder i en pilot i ett tidigt skede var en viktig del i Foras arbete med övergången till månadsvis rapportering av arbetares löner. Ambitionen med en pilot var att dra viktiga lärdomar på vägen mot lansering av månadsrapportering av arbetare. Två av pilotkunderna berättar här om sina erfarenheter.

28 april 2024

Idag är det extra fokus på arbetsmiljön

I dag, den 28 april, är det FN:s internationella arbetsmiljödag, ”World Day for Safety and Health at Work”. En årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete. Arbetsmiljöfrågor är självklart lika viktiga alla dagar, så för att ändå uppmärksamma arbetsmiljön lite extra idag passar vi på att lyfta Foras duktiga arbetsmiljöombud.

23 april 2024

Nu skickar Fora pensionsbesked till tre miljoner personer

I början av april startade Fora utskicket av det årliga pensionsbeskedet till alla som genom sin anställning någon gång tjänat in pengar till sin tjänstepension Avtalspension SAF-LO. Sammanlagt får cirka tre miljoner personer pensionsbesked från Fora.

5 april 2024

Dags att rapportera till Företagares egen försäkring

Om du inte redan har gjort det är det nu dags för dig som tecknat Avtals­pension SAF-LO genom Företagares egen försäkring att rapportera slutlig inkomst för 2023.

av 38
>