Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Idag är det extra fokus på arbetsmiljön

28 april 2024

I dag, den 28 april, är det FN:s internationella arbetsmiljödag, ”World Day for Safety and Health at Work”. En årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete. Arbetsmiljöfrågor är självklart lika viktiga alla dagar, så för att ändå uppmärksamma arbetsmiljön lite extra idag passar vi på att lyfta Foras duktiga arbetsmiljöombud.

Arbetsmiljö_800.png

Stellan Thelin, Milad Gharib och Johan Klingvall är arbetsmiljöombud på Fora och ingår tillsammans med en arbetsgivarrepresentant i Foras arbetsmiljökommitté. En gång i månaden träffas kommittén för att följa upp arbetsmiljön och olika aktiviteter i företaget. Det kan till exempel handla om nya arbetssätt och organisation, nya digitala verktyg och ombyggnationer.

– I kontorsmiljö är det framför allt den psykosociala arbetsmiljön och ergonomin som är viktiga, säger Stellan Thelin, som utöver rollen som arbetsmiljöombud arbetar med systemstöd i Foras verksamhet. Vår arbetsmiljö ska bland annat göra det möjligt för medarbetare att flexibelt kunna arbeta i olika konstellationer, i små grupper, i stora grupper eller enskilt.

Inför större förändringar på Fora gör arbetsmiljöombuden risk- och konsekvensanalyser tillsammans med ansvariga chefer och HR. Tillsammans tar man fram handlingsplaner och följer upp löpande för att minska risken för arbetsskador.

– Vi följer också upp medarbetarundersökningar, den fysiska arbetsmiljön och frisktalen så att det går åt rätt håll, berättar Johan Klingvall, som parallellt med arbetsmiljön arbetar på Foras it-avdelning. I vårt uppdrag som arbetsmiljöombud ingår att vara ögon och öron för medarbetarna. Och ibland bara fråga hur läget är.

– Att systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor är oerhört viktigt, säger Milad Gharib, som även är affärsansvarig och arbetar inom avdelning partsrelationer på Fora. Vårt arbete handlar till stor del om att förebygga stress och ohälsa. Vi uppmuntrar även till att jobba med de mjuka värdena eftersom de förebygger stress och hög arbetsbelastning. Det skapar en helt annan arbetsmiljö och stärker även relationen mellan arbetsgivare och medarbetare. Just därför är det viktigt att vi jobbar med det.

Möt våra medarbetare

Läs gärna om vad några av våra medarbetare tycker om Fora och de tips de ger till dig som är nyfiken på att jobba hos oss. 

18 juni 2024

Semester och paus - kanske bästa tiden att se över sina trygghetsförsäkringar

Juli och första delen av augusti är den vanligaste perioden för svenskarnas sommarsemester. Då tar vi en längre paus från jobbet och förhoppningsvis infinner sig semesterlugnet. Kanske är det bästa tiden att se över sina trygghetsförsäkringar?

23 maj 2024

Gemensam bolagsstruktur banar väg för varumärket Avtalat

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har enats om nästa steg för varumärket Avtalat och en framtida bolagsstruktur för valcentralerna Fora och Collectum samt informationsbolaget Kollektivavtalsinformation. Det här innebär att all operativ verksamhet i huvudsak samlas i ett och samma bolag, till exempel IT och kundservice. 

7 maj 2024

Olgas resa från hovmästare till systemutvecklare på Fora

Mycket eget driv och intensiva studier tog Olga Korobeinik till ett nytt kapitel i yrkeslivet. Hon lämnade restaurangbranschen och började arbeta som systemutvecklare på Fora. ”Det bästa valet jag har gjort”, säger hon själv. Här berättar hon mer om den prestigelösa kulturen, Foras viktiga uppdrag och en spännande digital transformation. Kanske är Fora en plats för dig?

3 maj 2024

Pilotkunder värdefull hjälp i övergången till månadsrapportering

Att involvera kunder i en pilot i ett tidigt skede var en viktig del i Foras arbete med övergången till månadsvis rapportering av arbetares löner. Ambitionen med en pilot var att dra viktiga lärdomar på vägen mot lansering av månadsrapportering av arbetare. Två av pilotkunderna berättar här om sina erfarenheter.

28 april 2024

Idag är det extra fokus på arbetsmiljön

I dag, den 28 april, är det FN:s internationella arbetsmiljödag, ”World Day for Safety and Health at Work”. En årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete. Arbetsmiljöfrågor är självklart lika viktiga alla dagar, så för att ändå uppmärksamma arbetsmiljön lite extra idag passar vi på att lyfta Foras duktiga arbetsmiljöombud.

av 34
>