Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Idag är det extra fokus på arbetsmiljön

28 april 2024

I dag, den 28 april, är det FN:s internationella arbetsmiljödag, ”World Day for Safety and Health at Work”. En årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete. Arbetsmiljöfrågor är självklart lika viktiga alla dagar, så för att ändå uppmärksamma arbetsmiljön lite extra idag passar vi på att lyfta Foras duktiga arbetsmiljöombud.

Arbetsmiljö_800.png

Stellan Thelin, Milad Gharib och Johan Klingvall är arbetsmiljöombud på Fora och ingår tillsammans med en arbetsgivarrepresentant i Foras arbetsmiljökommitté. En gång i månaden träffas kommittén för att följa upp arbetsmiljön och olika aktiviteter i företaget. Det kan till exempel handla om nya arbetssätt och organisation, nya digitala verktyg och ombyggnationer.

– I kontorsmiljö är det framför allt den psykosociala arbetsmiljön och ergonomin som är viktiga, säger Stellan Thelin, som utöver rollen som arbetsmiljöombud arbetar med systemstöd i Foras verksamhet. Vår arbetsmiljö ska bland annat göra det möjligt för medarbetare att flexibelt kunna arbeta i olika konstellationer, i små grupper, i stora grupper eller enskilt.

Inför större förändringar på Fora gör arbetsmiljöombuden risk- och konsekvensanalyser tillsammans med ansvariga chefer och HR. Tillsammans tar man fram handlingsplaner och följer upp löpande för att minska risken för arbetsskador.

– Vi följer också upp medarbetarundersökningar, den fysiska arbetsmiljön och frisktalen så att det går åt rätt håll, berättar Johan Klingvall, som parallellt med arbetsmiljön arbetar på Foras it-avdelning. I vårt uppdrag som arbetsmiljöombud ingår att vara ögon och öron för medarbetarna. Och ibland bara fråga hur läget är.

– Att systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor är oerhört viktigt, säger Milad Gharib, som även är affärsansvarig och arbetar inom avdelning partsrelationer på Fora. Vårt arbete handlar till stor del om att förebygga stress och ohälsa. Vi uppmuntrar även till att jobba med de mjuka värdena eftersom de förebygger stress och hög arbetsbelastning. Det skapar en helt annan arbetsmiljö och stärker även relationen mellan arbetsgivare och medarbetare. Just därför är det viktigt att vi jobbar med det.

Möt våra medarbetare

Läs gärna om vad några av våra medarbetare tycker om Fora och de tips de ger till dig som är nyfiken på att jobba hos oss. 

23 april 2024

Nu skickar Fora pensionsbesked till tre miljoner personer

I början av april startade Fora utskicket av det årliga pensionsbeskedet till alla som genom sin anställning någon gång tjänat in pengar till sin tjänstepension Avtalspension SAF-LO. Sammanlagt får cirka tre miljoner personer pensionsbesked från Fora.

5 april 2024

Dags att rapportera till Företagares egen försäkring

Om du inte redan har gjort det är det nu dags för dig som tecknat Avtals­pension SAF-LO genom Företagares egen försäkring att rapportera slutlig inkomst för 2023.

2 april 2024

Charlotte Dettner tar över rollen som Foras kundservicechef 

Charlotte Dettner har tillträtt tjänsten som Foras kundservicechef och lämnat sin roll som operativ chef på kundservice. I sin nya roll får Charlotte det yttersta ansvaret för område kundservice och den fortsatta utvecklingen framåt.

2 april 2024

En varm arbetsplats med tech i framkant

Som Cloud Engineer/Architect på Fora är Sebastian Claesson centralt involverad i att forma företagets it-infrastruktur i molnet, i Azure-miljö. Nu ska teamet utökas med ytterligare en Cloud Engineer. Här delar Sebastian sina erfarenheter om en vardag fylld av tekniska utmaningar och en stöttande arbetskultur.

20 mars 2024

Första månadsrapporteringen fungerade klockrent

Telos Telemontage är ett av de företag som för första gången har månadsrapporterat lönerna för sina arbetare. Enligt Carina Berg, löneansvarig, gick det bra, mycket tack vare tillgången till Foras inspelade webbinarier om övergången till månadshantering.

<
av 39
>