Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Driftmeddelande

Just nu får många e-postmeddelande om att det finns avvikelser att rätta i en lönerapport. Om du redan har rättat avvikelser kan du bortse från meddelandet.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag  
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

ESA

Vi firar kollektivavtalets dag

15 mars 2024

I Sverige har 9 av 10 anställda pension och försäkring via jobbet tack vare kollektiv­avtalet. Alla kollektiv­avtal ger en extra trygghet för anställda, utöver det grundskydd som vi får genom lagstiftning. Därför firar vi kollektiv­avtalets dag den 17 mars!

koll-avtalates-dag750px.png

Ett kollektiv­avtal är en överenskommelse om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats. Kollektiv­avtalet är som ett paket bestående av flera avtal som omfattar en bransch eller yrkesområde. Tjänste­pension, minimilön, semester, arbetstid, försäkring vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och föräldraledighet är några exempel på vad som ingår i kollektiv­avtal.

Kollektiv­avtalade försäkringar blir en extra trygghet för anställda som jobbar hos arbetsgivare som ingått i kollektiv­avtal. De kompletterar det grundskydd som samhället ger i form av lagstadgade försäkringar såsom sjukpenning, föräldra­försäkring och den allmänna pensionen.

Foras uppdrag är att säkerställa att kollektiv­avtalade förmåner för privatanställda arbetare blir korrekt hanterade, beräknade, fakturerade och överförda.

  • Idag administrerar Fora 500 gällande kollektiv­avtal och det tillkommer ett tiotal nya varje år.
  • Fora har totalt cirka 4,5 miljoner försäkrade individer inom Avtals­pension SAF-LO, varav drygt 1,5 miljoner är premieaktiva.
  • Varje år förmedlar Fora 22 miljarder kronor i premier och avgifter från 235 000 företag.

23 april 2024

Nu skickar Fora pensionsbesked till tre miljoner personer

I början av april startade Fora utskicket av det årliga pensionsbeskedet till alla som genom sin anställning någon gång tjänat in pengar till sin tjänstepension Avtalspension SAF-LO. Sammanlagt får cirka tre miljoner personer pensionsbesked från Fora.

5 april 2024

Dags att rapportera till Företagares egen försäkring

Om du inte redan har gjort det är det nu dags för dig som tecknat Avtals­pension SAF-LO genom Företagares egen försäkring att rapportera slutlig inkomst för 2023.

2 april 2024

Charlotte Dettner tar över rollen som Foras kundservicechef 

Charlotte Dettner har tillträtt tjänsten som Foras kundservicechef och lämnat sin roll som operativ chef på kundservice. I sin nya roll får Charlotte det yttersta ansvaret för område kundservice och den fortsatta utvecklingen framåt.

2 april 2024

En varm arbetsplats med tech i framkant

Som Cloud Engineer/Architect på Fora är Sebastian Claesson centralt involverad i att forma företagets it-infrastruktur i molnet, i Azure-miljö. Nu ska teamet utökas med ytterligare en Cloud Engineer. Här delar Sebastian sina erfarenheter om en vardag fylld av tekniska utmaningar och en stöttande arbetskultur.

20 mars 2024

Första månadsrapporteringen fungerade klockrent

Telos Telemontage är ett av de företag som för första gången har månadsrapporterat lönerna för sina arbetare. Enligt Carina Berg, löneansvarig, gick det bra, mycket tack vare tillgången till Foras inspelade webbinarier om övergången till månadshantering.

av 38
>