Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Första månadsrapporteringen fungerade klockrent

20 mars 2024

Telos Telemontage är ett av de företag som för första gången har månadsrapporterat lönerna för sina arbetare. Enligt Carina Berg, löneansvarig, gick det bra, mycket tack vare tillgången till Foras inspelade webbinarier om övergången till månadshantering.

Telos_700.jpg

Telos Telemontage är ett renodlat säkerhetsföretag med kontor i Örebro, Karlskoga och Karlstad. Majoriteten av företagets 32 medarbetarna är tjänste­män och bara ett fåtal anställda är arbetare. Därför valde Carina Berg att lägga in löneuppgifterna manuellt.

– Jag valde att lägga in manuellt och inte skicka in en fil till Fora eftersom vi inte har så många arbetare som ska rapporteras, berättar Carina Berg. Det fungerade jättebra. Det var enkelt att logga in och hitta våra koder och lätt att lägga upp personal.

Foras inspelade webbinarier med olika teman om vad övergången till månads­rapportering innebär var till stor hjälp enligt Carina Berg.

– Jag gick in på fora.se och tittade en extra gång på ett av webbinarierna eftersom jag hade några funderingar kring de nya upp­märkningskoderna. Koderna kom ju lite sent, så jag var inte så inpluggad på dem. Det är jättebra att webbinarierna ligger på Foras hemsida så att man kan gå in och titta vid behov.

Carina vill ge några enkla tips till företag som ännu inte har månadsrapporterat:

– Vänta inte. När man väl tar tag i det går det fort. Se till att ha det som ska rapporteras in och personnummer framför dig, titta på de inspelade webbinarierna, det går också snabbt. Sen är det bara att logga in på fora.se och rapportera.

– För mig fungerade det som sagt klockrent att rapportera. Jag tänkte innan jag började att stöter jag på problem, så får jag väl ringa och fråga Fora. Men det behövde jag ju inte den här gången.

7 maj 2024

Läs om Olgas resa från hovmästare till systemutvecklare på Fora

Mycket eget driv och intensiva studier tog Olga Korobeinik till ett nytt kapitel i yrkeslivet. Hon lämnade restaurangbranschen och började arbeta som systemutvecklare på Fora. ”Det bästa valet jag har gjort”, säger hon själv. Här berättar hon mer om den prestigelösa kulturen, Foras viktiga uppdrag och en spännande digital transformation. Kanske är Fora en plats för dig?

3 maj 2024

Pilotkunder värdefull hjälp i övergången till månadsrapportering

Att involvera kunder i en pilot i ett tidigt skede var en viktig del i Foras arbete med övergången till månadsvis rapportering av arbetares löner. Ambitionen med en pilot var att dra viktiga lärdomar på vägen mot lansering av månadsrapportering av arbetare. Två av pilotkunderna berättar här om sina erfarenheter.

28 april 2024

Idag är det extra fokus på arbetsmiljön

I dag, den 28 april, är det FN:s internationella arbetsmiljödag, ”World Day for Safety and Health at Work”. En årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete. Arbetsmiljöfrågor är självklart lika viktiga alla dagar, så för att ändå uppmärksamma arbetsmiljön lite extra idag passar vi på att lyfta Foras duktiga arbetsmiljöombud.

23 april 2024

Nu skickar Fora pensionsbesked till tre miljoner personer

I början av april startade Fora utskicket av det årliga pensionsbeskedet till alla som genom sin anställning någon gång tjänat in pengar till sin tjänstepension Avtalspension SAF-LO. Sammanlagt får cirka tre miljoner personer pensionsbesked från Fora.

5 april 2024

Dags att rapportera till Företagares egen försäkring

Om du inte redan har gjort det är det nu dags för dig som tecknat Avtals­pension SAF-LO genom Företagares egen försäkring att rapportera slutlig inkomst för 2023.

av 38
>