Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag  
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

ESA

Nu har månadsrapporteringen rullat igång

12 mars 2024

Under februari öppnade Fora de nya e-tjänsterna för upp­märkning och månads­rapportering av anställda som räknas som arbetare. Arbetsgivare kan nu månadsvis rapportera lönerna för de anställda med Avtals­pension SAF-LO som därmed får sina pensions­premier överförda varje månad.

– Det nya rapporteringssystemet som nu börjar användas är en första version med de viktigaste funktionerna. Systemet kommer att hela tiden utvecklas, förfinas och successivt byggas på med fler e-tjänster för kunderna, säger Elisabeth Wisén, vd.

Det är Foras ägare Svenskt Näringsliv och LO som har kommit överens om att Fora nu går från årlig till månatlig hantering av arbetarnas tjänste­pension Avtals­pension SAF-LO. För att underlätta för arbetsgivare har Fora beslutat att även övriga försäkringar som arbetare omfattas av ska hanteras månadsvis. Det innebär att löne­­rapportering, överföring av pensions­premier till arbetares pensions­bolag och fakturering sker varje månad.

Fördelar för anställda och arbetsgivare

Syftet är att ge arbetarna större möjlighet till avkastning på tjänste­­pensionen. Att premierna överförs en gång i månaden, på samma sätt som tjänste­männen får idag, innebär större möjligheter till avkastning under årets gång. För arbetsgivarna är den viktigaste fördelen att de får en månadsfaktura med verklig kostnad för arbetarnas försäkringar och tjänste­pension.

Ett ytterligare syfte är att harmonisera rapporteringen till Fora med annan rapportering som arbetsgivarna gör, exempelvis till Skatteverket och Collectum, som också har månads­rapportering. Foras kunder kan då ha enhetliga rutiner för olika former av rapportering.

Slut med årsrapportering av slutliga löner för privatanställda arbetare

I och med övergången till månads­rapportering sätter Fora punkt för den årliga rapporteringen av de slutliga lönerna för privatanställda arbetare. Årsrapporteringen för 2023, som lämnades in i januari i år, var den allra sista.

15 mars 2024

Vi firar kollektivavtalets dag

I Sverige har 9 av 10 anställda pension och försäkring via jobbet tack vare kollektivavtalet. Alla kollektivavtal ger en extra trygghet för anställda, utöver det grundskydd som vi får genom lagstiftning. Därför firar vi kollektivavtalets dag den 17 mars!

16 januari 2024

Fotbollsklubb först med att lämna in sin sista årslönerapport

Rapporteringen av slutliga löner för 2023 pågår nu för fullt. Foras e-tjänst för rapportering är öppen mellan den 2 och 31 januari och i år var Högaborgs Bollklubb först att lämna in sin lönerapportering. Redan klockan 03.30 på morgonen den 2 januari var den inskickad.

20 december 2023

Premier och avgifter för 2024

Premierna för de kollektivavtalade försäkringarna och Avtalspension SAF-LO har fastställts för 2024.

20 december 2023

Hotel Tylösand gör sig redo

Jonas Karlén är vd för Hotel Tylösand i Halmstad och han ser med tillförsikt fram emot övergången till månadsrapportering.

15 december 2023

Dags att rapportera löner för 2023

I januari är det dags att rapportera slutliga löner för 2023. Det är sista gången rapportering görs årsvis för arbetarna. Från och med 2024 ska deras löner rapporteras varje månad.

av 15
>