Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Nu har månadsrapporteringen rullat igång

12 mars 2024

Under februari öppnade Fora de nya e-tjänsterna för upp­märkning och månads­rapportering av anställda som räknas som arbetare. Arbetsgivare kan nu månadsvis rapportera lönerna för de anställda med Avtals­pension SAF-LO som därmed får sina pensions­premier överförda varje månad.

– Det nya rapporteringssystemet som nu börjar användas är en första version med de viktigaste funktionerna. Systemet kommer att hela tiden utvecklas, förfinas och successivt byggas på med fler e-tjänster för kunderna, säger Elisabeth Wisén, vd.

Det är Foras ägare Svenskt Näringsliv och LO som har kommit överens om att Fora nu går från årlig till månatlig hantering av arbetarnas tjänste­pension Avtals­pension SAF-LO. För att underlätta för arbetsgivare har Fora beslutat att även övriga försäkringar som arbetare omfattas av ska hanteras månadsvis. Det innebär att löne­­rapportering, överföring av pensions­premier till arbetares pensions­bolag och fakturering sker varje månad.

Fördelar för anställda och arbetsgivare

Syftet är att ge arbetarna större möjlighet till avkastning på tjänste­­pensionen. Att premierna överförs en gång i månaden, på samma sätt som tjänste­männen får idag, innebär större möjligheter till avkastning under årets gång. För arbetsgivarna är den viktigaste fördelen att de får en månadsfaktura med verklig kostnad för arbetarnas försäkringar och tjänste­pension.

Ett ytterligare syfte är att harmonisera rapporteringen till Fora med annan rapportering som arbetsgivarna gör, exempelvis till Skatteverket och Collectum, som också har månads­rapportering. Foras kunder kan då ha enhetliga rutiner för olika former av rapportering.

Slut med årsrapportering av slutliga löner för privatanställda arbetare

I och med övergången till månads­rapportering sätter Fora punkt för den årliga rapporteringen av de slutliga lönerna för privatanställda arbetare. Årsrapporteringen för 2023, som lämnades in i januari i år, var den allra sista.

2 april 2024

Charlotte Dettner tar över rollen som Foras kundservicechef 

Charlotte Dettner har tillträtt tjänsten som Foras kundservicechef och lämnat sin roll som operativ chef på kundservice. I sin nya roll får Charlotte det yttersta ansvaret för område kundservice och den fortsatta utvecklingen framåt.

20 mars 2024

Första månadsrapporteringen fungerade klockrent

Telos Telemontage är ett av de företag som för första gången har månadsrapporterat lönerna för sina arbetare. Enligt Carina Berg, löneansvarig, gick det bra, mycket tack vare tillgången till Foras inspelade webbinarier om övergången till månadshantering.

15 mars 2024

Vi firar kollektivavtalets dag

I Sverige har 9 av 10 anställda pension och försäkring via jobbet tack vare kollektivavtalet. Alla kollektivavtal ger en extra trygghet för anställda, utöver det grundskydd som vi får genom lagstiftning. Därför firar vi kollektivavtalets dag den 17 mars!

12 mars 2024

Nu har månadsrapporteringen rullat igång

Under februari öppnade Fora de nya e-tjänsterna för uppmärkning och månadsrapportering av anställda som räknas som arbetare. Arbetsgivare kan nu månadsvis rapportera lönerna för de anställda med Avtalspension SAF-LO som därmed får sina pensionspremier överförda varje månad.

26 februari 2024

Tilläggsförsäkringar för tjänstemän upphör vid årsskiftet

Svenskt Näringsliv och LO har beslutat att Försäkring om avgångsbidrag, AGB, och Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, för tjänstemän ska upphöra den 31 december 2024. Berörda kunder kommer att få mer information närmare årsskiftet.

<
av 24
>