Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Nu har månadsrapporteringen rullat igång

12 mars 2024

Under februari öppnade Fora de nya e-tjänsterna för upp­märkning och månads­rapportering av anställda som räknas som arbetare. Arbetsgivare kan nu månadsvis rapportera lönerna för de anställda med Avtals­pension SAF-LO som därmed får sina pensions­premier överförda varje månad.

– Det nya rapporteringssystemet som nu börjar användas är en första version med de viktigaste funktionerna. Systemet kommer att hela tiden utvecklas, förfinas och successivt byggas på med fler e-tjänster för kunderna, säger Elisabeth Wisén, vd.

Det är Foras ägare Svenskt Näringsliv och LO som har kommit överens om att Fora nu går från årlig till månatlig hantering av arbetarnas tjänste­pension Avtals­pension SAF-LO. För att underlätta för arbetsgivare har Fora beslutat att även övriga försäkringar som arbetare omfattas av ska hanteras månadsvis. Det innebär att löne­­rapportering, överföring av pensions­premier till arbetares pensions­bolag och fakturering sker varje månad.

Fördelar för anställda och arbetsgivare

Syftet är att ge arbetarna större möjlighet till avkastning på tjänste­­pensionen. Att premierna överförs en gång i månaden, på samma sätt som tjänste­männen får idag, innebär större möjligheter till avkastning under årets gång. För arbetsgivarna är den viktigaste fördelen att de får en månadsfaktura med verklig kostnad för arbetarnas försäkringar och tjänste­pension.

Ett ytterligare syfte är att harmonisera rapporteringen till Fora med annan rapportering som arbetsgivarna gör, exempelvis till Skatteverket och Collectum, som också har månads­rapportering. Foras kunder kan då ha enhetliga rutiner för olika former av rapportering.

Slut med årsrapportering av slutliga löner för privatanställda arbetare

I och med övergången till månads­rapportering sätter Fora punkt för den årliga rapporteringen av de slutliga lönerna för privatanställda arbetare. Årsrapporteringen för 2023, som lämnades in i januari i år, var den allra sista.

7 maj 2024

Läs om Olgas resa från hovmästare till systemutvecklare på Fora

Mycket eget driv och intensiva studier tog Olga Korobeinik till ett nytt kapitel i yrkeslivet. Hon lämnade restaurangbranschen och började arbeta som systemutvecklare på Fora. ”Det bästa valet jag har gjort”, säger hon själv. Här berättar hon mer om den prestigelösa kulturen, Foras viktiga uppdrag och en spännande digital transformation. Kanske är Fora en plats för dig?

3 maj 2024

Pilotkunder värdefull hjälp i övergången till månadsrapportering

Att involvera kunder i en pilot i ett tidigt skede var en viktig del i Foras arbete med övergången till månadsvis rapportering av arbetares löner. Ambitionen med en pilot var att dra viktiga lärdomar på vägen mot lansering av månadsrapportering av arbetare. Två av pilotkunderna berättar här om sina erfarenheter.

28 april 2024

Idag är det extra fokus på arbetsmiljön

I dag, den 28 april, är det FN:s internationella arbetsmiljödag, ”World Day for Safety and Health at Work”. En årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete. Arbetsmiljöfrågor är självklart lika viktiga alla dagar, så för att ändå uppmärksamma arbetsmiljön lite extra idag passar vi på att lyfta Foras duktiga arbetsmiljöombud.

23 april 2024

Nu skickar Fora pensionsbesked till tre miljoner personer

I början av april startade Fora utskicket av det årliga pensionsbeskedet till alla som genom sin anställning någon gång tjänat in pengar till sin tjänstepension Avtalspension SAF-LO. Sammanlagt får cirka tre miljoner personer pensionsbesked från Fora.

5 april 2024

Dags att rapportera till Företagares egen försäkring

Om du inte redan har gjort det är det nu dags för dig som tecknat Avtals­pension SAF-LO genom Företagares egen försäkring att rapportera slutlig inkomst för 2023.

av 38
>